LWEO

Conferentie 2015

LWEO Conferentie donderdag 28 mei 2015

Voor presentaties, zie de betreffende persoon of werkwinkel.

Het programma van de conferentie:
9.30 uur ontvangst van de deelnemers
9.50 uur welkomstwoord
10.00 uur Stevens Presentatie Belastinghervorming_Docenten Economie, mei 2015 Leo Stevens kroonlid SER over belastingherziening.
11.00 uur Koffiepauze
11.20 uur Jacobs LWEO_macroeconomie_grote_recessie Bert Jacobs, hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam over pensioenen en vermogensdeling.
12.20 uur Presentatie nieuwe lesideeën van De Vro(uwe)lijke Economen.
12.40 uur Tijd voor sociale contacten en lunchbuffet.
13.30 uur Werkwinkel ronde 1
14.45 uur Pauze
15.00 uur Werkwinkel ronde 2
16.15 uur Tijd voor sociale contacten en een drankje

Winnaar van de Appels & Perenprijs 2015 is Evelien Hoekman.

De prijswinnaar van de Appels & Perenprijs 2015 is Evelien Hoekman, docent economie op het Etty Hillesum College in Deventer. Ze  is erg creatief in het bedenken van nieuwe werkvormen en het toepassen van ICT-mogelijkheden in het economieonderwijs en publiceert regelmatig in het Tijdschrift voor economieonderwijs en Factor D. Evelien  heeft in 2009 de groep vrouwelijke/vrolijke economen  opgericht. De groep bestaat inmiddels uit 12 actieve vrouwen.

In de middag is er de keuze uit de volgende werkwinkels:
Werkwinkel 1. ‘Vrolijke ideeën over Schaarste en Ruil’ door Judith Brakkee en Nanda Stijntjes (DVE)
ww 1 Workshop 2015 Schaarste en Ruil LWEO en ww 1 Bedenk goed wat je met je laatste stuiver doet
De vrolijke economen presenteren hun derde bundel met activerende opdrachten voor het vak economie. Dit keer staan de concepten ‘schaarste’ en ‘ruil’ centraal. Beide concepten zijn geen verplichte stof op het CSE en bieden de docent daarom net dat stukje meer vrijheid voor een eigen benadering van de stof. DVE laat zien hoe je deze vrijheid kunt vertalen naar boeiende en activerende lessen. De budgetlijn, opofferingskosten, vrije en schaarse goederen, geldschepping en comparatieve kostenverschillen: ze hebben allemaal een plaats in de bundel. In de werkwinkel krijgt u een paar voorproefjes voorgeschoteld die zeker naar meer zullen smaken.
Werkwinkel 2.’De vrolijke economen activeren en inspireren M&O-docenten’ door Linda van Haren, Bartha Moerkerk en Judith Simpelaar (DVE)
ww 2 Workshop 2015 DVE M&O LWEO
Het is zover! De vrolijke economen presenteren op deze conferentie hun eerste M&O bundel. U hebt de kans om kennis te maken met deze activerende en inspirerende bundel boordevol lesideeën. Niet minder dan twintig kant en klare lesideeën staan klaar om door u gebruikt te worden in uw lessen. Van grote opdracht tot een kleine les, van afschrijvingen tot een ondernemingsplan, de bundel biedt uitkomst. Tijdens deze workshop krijgt u de kans om als leerling een aantal activerende werkvormen uit de M&O-bundel te ervaren.
Werkwinkel 3.‘Fundament 2.0: meer dan een boek achter glas’ door Johan Heurter en Robbert Smeets (LWEO)
ww 3 conferentie-workshop fundament 2.0
In 2016 verschijnt een interactieve versie van Fundament voor de derde klas, geschikt voor elk device. Veel bestaande vragen zijn omgebouwd naar gesloten vragen (die de computer nakijkt) en er zijn filmpjes toegevoegd. De methode is adaptief: er zijn heel veel extra oefenopgaven toegevoegd die leerlingen automatisch voorgeschoteld krijgen als ze bepaalde onderdelen nog niet goed beheersen.
Wij laten zien hoe deze versie van Fundament werkt. Komend schooljaar wordt de methode op een aantal scholen verder getest en in 2016 zal de digitale versie van Fundament voor iedereen beschikbaar komen.
Werkwinkel 4.‘Een goede economietoets begint met een matrijs en eindigt met feedback’ door Gerdineke van Silfhout (bureau ICE) ww 4 PPT conferentie LWEO
Een goede toets geeft een eerlijk beeld van de leerling en doet recht aan wat geleerd is. Tijdens deze workshop leert u werken met de Toetsmatrijs, een hulpmiddel om de kwaliteit van uw toets te verbeteren. Vragen die aan bod komen, zijn: uit welke onderwerpen of toetsdoelen bestaat een toets. Ook gaat u aan de slag met de LeerlingWijzer. Daarmee brengen leerlingen zelf hun eigen toetsresultaten in kaart, en bent u in staat om uw leerlingen leer bevorderende feedback te geven. Neem voor deze workshop een eigen gemaakte economietoets mee, of die van een collega.
Werkwinkel 5. ‘Spelletjes maakt vrolijk’ door Evelien Hoekman (DVE/Citroengeel)
Link http://prezi.com/lj7afuecglou/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share 
Iedereen wint graag een spelletje, de ideale manier om leerlingen fanatiek bij de les te betrekken. Evelien Hoekman maakt in haar lessen veel gebruik van economische games en vertelt hierover in deze werkwinkel. Natuurlijk zullen er ook meerdere spelletjes live gespeeld worden.
Werkwinkel 6. ‘Waarom (niet) zo?’ door Roel Grol en Coen Oosterbroek (HAN)
ww 6 WorkshopLWEO
Soms denk je bij het zien van een werkvorm: dat is leuk, die ga ik morgen gelijk toepassen in mijn les! Dat is een goede start. Maar één laag dieper ligt de vraag: op welk soort leerdoelen richt de betreffende werkvorm zich eigenlijk precies? In deze workshop gaan we aan de slag met een aantal activerende werkvormen die zich richten op de bedrijfseconomische en -administratieve kant van ons vakgebied. We doorleven enkele activerende werkvormen en houden daarbij telkens de volgende vragen voor ogen: voor het realiseren van welke leerdoelen is deze werkvorm eigenlijk geschikt? Bij welke leerdoelen zou je deze werkvorm juist níet gebruiken? Zijn er alternatieven te bedenken? Kortom:
we bevragen onze keuzes vanuit vakdidactisch perspectief: waarom doen we het (niet) zo?
Werkwinkel 7. ‘Lesbrief Keuzegedrag LWEO’ door José Haasakker en Grietje van Haren (LWEO)
Link daarvan is: https://prezi.com/u2jylphuf561/keuzegedrag/
Vanaf het schooljaar 2015-2016 verschijnt een keuzelesbrief over gedragseconomie voor havoleerlingen; de lesbrief Keuzegedrag. De auteurs zullen in deze werkwinkel toelichting geven op de inhoud. In het eerste hoofdstuk gaat de lesbrief niet vanuit de theorie, maar meteen vanuit de praktijk naar het gedrag van bedrijven kijken. Wat doen bedrijven om mensen te verleiden te kopen? In het tweede hoofdstuk komen gedragsexperimenten aan de orde. In het laatste hoofdstuk komt de overheid aan bod. Daarbij wordt ook het veelgehoorde begrip ‘nudging’ uitgelegd. Kortom, in deze lesbrief kunnen havoleerlingen, met behulp van praktische voorbeelden kennismaken met gedragseconomie.
Werkwinkel 8. ‘Ongelijkheid’ door Maarten Delvaux (LWEO)
ww 8 Presentatie Ongelijkheid
De LWEO is bezig met het ontwikkelen van een keuzelesbrief over ongelijkheid in vermogen en inkomen, een onderwerp dat o.a. door het boek van Piketty weer sterk in de belangstelling staat. Hoe meten we ongelijkheid? Wat zijn oorzaken en gevolgen van ongelijkheid? Hoe heeft ongelijkheid zich ontwikkeld? Wat zijn de verschillen tussen landen in inkomens- en vermogensverdeling? Dit zijn vragen die aan de orde komen in de lesbrief. In de workshop zal de lesbrief worden toegelicht.
Werkwinkel 9. ‘Homemade cooking’ door Wim van Kleef (vakdidacticus UvA/docent Hervorm Lyceum Zuid)
ww 9 workshop contextopdracht
In mijn lessen heb ik gemerkt dat het aandragen van speciale opdrachten buiten de lesbrieven om, leerlingen motiveren om een stapje extra te zetten. Waarom ze dat doen is gemakkelijk te verklaren: economielessen worden gevarieerder en verrassender. In de loop der jaren heb ik een behoorlijk aantal opdrachten (recepten) gemaakt, die gebundeld worden in een ‘kookboek’. De zelfgemaakte (‘homemade’) opdrachten zijn dikwijls gebaseerd op een bepaald hoofdstuk of thema uit een lesbrief. Soms ter aanvulling, soms ter vervanging van lesstof. In de workshop verwacht ik van de deelnemers een actieve opstelling en laat ze daarom enkele van deze opdrachten maken en becommentariëren.
Werkwinkel 10. ‘De vernieuwde CvTE-syllabus economie (h/v)’ door Eric Welp (SLO/secretaris syllabuscommissie)
ww 10 lweo 2015
Recent is de CvTE-syllabus voor het vak economie aangepast. De nieuwe syllabus is flink onderhanden genomen door een commissie en (vooral) de domeinen H en I zijn geactualiseerd. Deze vernieuwde macro-domeinen kennen een aantal nieuwe onderwerpen zoals de Phillips-curve, de zero lower bound en de NAIRU. Tevens is domein A aangescherpt en hoopt het CvTE hiermee dat de wijze waarop de bronnen in de examens worden getoetst op een ‘betere’ manier kunnen worden beoordeeld (objectiever en meer gericht op het toepassen van de vakinhoud). Ten slotte zijn ook de grafische- en rekenkundige vaardigheden voor de havo-leerling neerwaarts bijgesteld.
In deze werkwinkel wordt u bijgepraat over de aanpassingen.