LWEO

Conferentie 2016

LWEO Conferentie donderdag 9 juni 2016

Voor presentaties, zie de betreffende persoon of werkwinkel.

Het programma van de conferentie:

9.30 uur     ontvangst van de deelnemers
9.50 uur     welkomstwoord
10.00 uur   Lans Bovenberg (hoogleraar Universiteit van Tilburg)
                  ‘Hervormingen in collectieve pensioenen: meer maatwerk en minder conflicten’ presentatie
11.00 uur   koffiepauze
11.20 uur   Marcel Canoy (hoogleraar Erasmus Universiteit)
                   ‘Kunnen zorgverzekeraars hun rol in het stelsel waarmaken?’ presentatie
12.20 uur   Presentatie experimentenbundel van De Vrolijke Economen
12.40 uur   tijd voor sociale contacten en lunchbuffet
13.30 uur   werkwinkel ronde 1
14.45 uur   pauze
15.00 uur   werkwinkel ronde 2
16.15 uur   tijd voor sociale contacten en een drankje

 

In de middag is er de keuze uit de volgende werkwinkels:

Werkwinkel 1. ‘Nieuw economisch denken: ontwikkelingen in de post-crisis economische wetenschap’ door Joeri Schasfoort (promovendus RUG) presentatie

De grote financiële crisis zorgde, naast de economische schade, ook voor een omslag in het economisch denken bij top economen over de belangrijke rol van geld, schulden, en banken. Private banken maken geld door schulden. Maar ook de centrale bank heeft de ‘geldpers’ aangezet door middel van kwantitatieve verruiming.
Dit zijn complexe onderwerpen. Om dit toch op een simpele manier in de klas inzichtelijk te maken zijn we op Rijksuniversiteit Groningen meer gebruik gaan maken van simpele balansen. Met simpele balansen bespreken we in deze werkwinkel onder andere: geldcreatie (door private en centrale banken), kwantitatieve verruiming van centrale banken, strengere wetgeving voor banken (o.a. het verschil tussen liquiditeit en kapitaal eisen).

Werkwinkel 2. ‘Vak- en schooltaal op een hoger niveau bij Economie: toets om te leren!’ door Gerdineke van Silfhout (taalexpert en leerplanontwikkelaar VO SLO)

‘Pas bij de toets bleek dat mijn leerlingen de stof onvoldoende beheersten. Hoe kan ik voor mijzelf en voor de leerlingen hun leerproces vanaf les 1 inzichtelijk maken? Dus weten waar ze staan, waar ze naar toe moeten en hoe ze daar komen.’ In deze werkwinkel gaan we na hoe we met concrete, makkelijk inzetbare technieken van formatief evalueren zowel de vak- en schooltaal als de formuleervaardigheden van leerlingen (mondeling en schriftelijk) op een hoger niveau kunnen brengen. Leerlingen moeten immers bij elke nieuwe module of lesbrief de kloof overbruggen tussen alledaagse, concrete taal en abstracte, academische taal. Voortdurend evalueren of dat gelukt is is cruciaal en kan door middel van allerlei technieken en verwerkingsvormen waarmee u zelf aan de slag gaat.

Werkwinkel 3. ‘CBS in de klas’ door Peter Hein van Mulligen (hoofdeconoom CBS) presentatie

Het CBS biedt met CBS in de Klas gratis lesmateriaal aan voor de economieles. U kunt op deze website niet alleen de meeste recente cijfers over de Nederlandse economie vinden, maar ook interactieve grafieken, visualisaties en animatie­filmpjes. U wordt meegenomen in het proces van het verzamelen van gegevens tot het publiceren hiervan. Hoe meet je inflatie of economische groei? Ook de actuele trends in de Nederlandse economie en concrete lesideeën worden met u besproken, zoals de ConjunctuurBekerStrijd, een wedstrijd waarbij klassen de economie van Nederland proberen te voorspellen.

Werkwinkel 4. ‘Draai zelf aan de knoppen van de Nederlandse economie’ door Robert Vermeulen (onderzoeks­econoom DNB) delfi casussen

Wat gebeurt er met de Nederlandse economie als de olieprijs daalt? Gaan huishoudens meer consumeren als de lonen stijgen? En stijgt onze export als de euro in waarde daalt? Deze en meer vragen kunnen beantwoord worden met de “DELFI-tool”. Dit is een online applicatie, die is ontwikkeld door De Nederlandsche Bank op basis van haar macro-economische model DELFI. De werkwinkel gaat aan de hand van een casus in op de werking van de online tool en hoe deze de economielessen kan ondersteunen. Door de DELFI-tool actief in het lesprogramma te gebruiken komen abstracte economische verbanden dichter bij de belevingswereld van scholieren. De DELFI-tool kan op een smartphone, maar we raden deelnemers aan om een laptop of tablet mee te nemen.

Werkwinkel 5. ‘Klaslokaalexperiment Wisselkoers’ door Jos van Nistelrooy (docent Candea College Duiven) presentatie

Nogal wat leerlingen kunnen zich geen voorstelling maken van de werking van de valutamarkt. Dankzij dit klaslokaalexperiment wordt de lesstof over de import, export, wisselkoers en monetaire unie voor leerlingen veel beter te begrijpen.
In de werkwinkel wordt uitgelegd hoe het klaslokaalexperiment past in de lesstof, wordt het spel gespeeld met 4 groepen deelnemers en kan na het spel gesproken worden over de ervaring van leerlingen. Spelen docenten tijdens deze werkwinkel net zo fanatiek als de leerlingen in de klas?

Werkwinkel 6. ‘Adapt 3e klas’ door José Haasakker, Johan Heurter en Robbert Smeets (allen LWEO) handleiding Adapt

Voor komend schooljaar kan voor de derde klas Adapt aangeschaft worden, een interactieve versie van Fundament, geschikt voor elk device. Veel bestaande vragen zijn omgebouwd naar gesloten vragen (die de computer nakijkt) en er zijn filmpjes toegevoegd. De methode is adaptief: er zijn heel veel extra oefenopgaven toegevoegd die leerlingen automatisch voorgeschoteld krijgen als ze bepaalde onderdelen nog niet goed beheersen.
Wij laten zien hoe Adapt 3e klas werkt en als u een tablet of laptop meeneemt kunt u tijdens de werkwinkel zelf meedoen op een speciaal testaccount.

Werkwinkel 7. ‘De nieuwe examenonderwerpen in de klas’ door Maarten Delvaux, Chris Kersten en Frans Verschuren (allen LWEO) presentatie

In 2017 worden de nieuwe syllabi voor het examenprogramma getoetst. Wij leraren gaan dus les geven over nieuwe onderwerpen, in de HAVO en met name in het VWO. Wellicht zijn sommigen daar al mee begonnen. In deze werkwinkel willen wij laten zien hoe je deze nieuwe onderwerpen (o.a. Gini, Philipscurve, NAIRU, zero lower bound) in de les zou kunnen behandelen.

Werkwinkel 8. ‘Het doen van experimenten; wie wordt daar nu niet vrolijk van?’ door Judith Brakkee en Evelien Hoekman (beiden DVE)

In deze werkwinkel laten wij je kennis maken met twee splinternieuwe experimenten uit de experimentenbundel van De Vrolijke Economen (DVE). In deze bundel staan 17 kant-en-klare klaslokaalexperimenten voor direct gebruik in de les. In de werkwinkel krijgt u een voorproefje van de inhoud en kunt u zelf ervaren hoe leuk en leerzaam onze experimenten zijn.