LWEO

conferentie 2018

Conferentie 2018

Op donderdag 7 juni 2018 heeft de LWEO de jaarlijkse conferentie in Vught georganiseerd.

Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, sprak over ‘Monetair beleid in het eurogebied’.
Steven Brakman, hoogleraar RUG, sprak over ‘Globalisering in relatie tot de Brexit en de economische politiek van Trump’.

In de middag was er keuze uit de volgende werkwinkels:
• Werkwinkel 1. ‘Donut Economie’ door Esther Somers (Our New Economy)
Het afgelopen jaar zorgde Kate Raworth met haar bestseller Doughnut Economics voor behoorlijk wat ophef. Ze werd omarmd door het grote publiek, en internationaal geprezen als de nieuwe Keynes, maar kreeg ook kritiek. We bespreken in deze werkwinkel de zeven manieren waarop de gangbare economie ons volgens Raworth op het verkeerde pad heeft gestuurd, en schetsten de route naar een nieuwe economie waarin aan ieders behoeften wordt voldaan binnen de grenzen van onze planeet. Ten slotte bekijken we hoe we de donut economie kunnen gebruiken in de economie les.

• Werkwinkel 2. ‘Circulair ondernemen – de basisprincipes’ door Linda van Haren (DVE en Uitgeverij Stoffels)
Wanneer spreekt men over circulair? Zelfs deze, op het oog simpele vraag, lokt al discussie uit bij experts. Als docent is het fijn om een bepaalde basiskennis te bezitten over circulair ondernemen. Met name als u het als keuzeonderwerp aanbiedt bij het vak bedrijfseconomie en/of economie. Samen met u bekijk ik graag enkele (circulaire) zaken, zoals de definitie van circulair ondernemen, enkele voorbeelden die reeds in de praktijk gebracht worden, de invloed op ondernemen en de invloed van en op de consument en overheid. Ook brainstormen we samen over werkvormen, toepassingen op bijvoorbeeld het profielwerkstuk en geschikte branches die aansluiten bij de leerlingen en wisselen we bronnen uit.

• Werkwinkel 3. ‘Van bbp naar Groen Netto Binnenlands Product?’ door Paul Teule (docent politieke economie UvA)
Er is veel te doen over het bbp als maatstaf voor welvaart. Voor ‘brede welvaart’, waarbij ook het milieu, ongelijkheid en andere aspecten van welzijn meetellen, zijn er aanvullende indicatoren nodig. Dat klinkt logisch, ware het niet dat onze focus op bbp-groei (‘economische groei’) zo sterk is dat het bbp altijd zwaarder zal meewegen en met name het ecosysteem, waar uiteindelijk ook de economie van afhankelijk is, in de verdrukking komt. Is het niet logischer om het bbp zelf aan te passen, door alle afschrijvingen, ook op natuurlijk kapitaal, er van af te halen? Zo’n Groen Netto Binnenlands Product is in zekere zin ook veel economischer omdat je echt de toegevoegde waarde meet. Om te begrijpen waarom dit toch niet zo makkelijk is, kijken we in deze werkwinkel naar de systematiek van de Nationale Rekeningen die in VN-verband zijn opgesteld.

• Werkwinkel 4. ‘Wisselkoers: weg met de misconcepties’ door Twan Huijbers en Quincy Elvira (Radboud Universiteit Nijmegen en docenten VO)
‘Leerlingen vinden wisselkoersen abstract en moeilijk’, ‘leerlingen denken dat een hoge wisselkoers goed is voor de economie’; het zijn bekende misvattingen die bij leerlingen leven. Vanuit de leermoeilijkheden heeft een groep docenten tijdens een DocentOntwikkelTeam (DOT) een simulatie ontwikkeld, ontworpen, geïmplementeerd en geëvalueerd. Tijdens de werkwinkel bootsen we deze simulatie na en zullen we het proces van het ontwerp en de bevindingen uit de lespraktijk met jullie delen.

• Werkwinkel 5. ‘Vrolijke ideeën over Welvaart en Groei’ door Grietje van Haren en Evelien Hoekman (DVE)
De vrolijke economen presenteren de preview van de volgende bundel met activerende opdrachten voor het vak economie. Dit keer staat het concept ‘welvaart en groei’ centraal. Het eerste macroconcept als thema in een bundel die we na de zomer verwachten te presenteren. Het belastingstelsel, de inkomensverdeling en het berekenen van het bbp; het komt allemaal aan bod in de nieuwe bundel. In de werkwinkel krijgt u weer een paar voorproefjes voorgeschoteld en gaat u er samen met ons mee aan de slag. Niets zo vrolijk als de opdrachten zelf ervaren, vinden wij. Aan het eind van de werkwinkel krijgt u de opdrachten alvast mee zodat u ze meteen in uw lessen kunt gebruiken.

• Werkwinkel 6. ‘Escaping economics’ door Judith Brakkee en Nancy van Hoof (DVE)
Adam Smith is boos. De wereld heeft te weinig kennis van zijn vakgebied. Lukt het u om binnen de tijd te bewijzen dat u zijn vak beheerst? Zo ja, dan zal een onzichtbare hand de deur voor u openen. Faalt u echter, dan blijft u eeuwig gevangen in de woede van Smith. In deze werkwinkel laten de vrolijke economen zien hoe het populaire fenomeen ‘escape room’ ingezet kan worden in de les. Behalve de unieke ervaring van het spelen van escaping economics krijgt u tips en trucks om zelf een escape room te gaan ontwikkelen.

• Werkwinkel 7. ‘IS-LM model in de actualiteit’ door Frank van der Salm (Universiteit Utrecht)
In 2017 zijn de syllabi economie voor havo en vwo geëvalueerd. Voor het vwo blijkt er behoefte te zijn aan een ander macro-model, ter vervanging van het huidige Phillipscurve. Dit model moet een goede inbedding krijgen in de domeinen H en I. Het lijkt erop dat er een grote kans is dat het nieuwe model het IS-LM model zal zijn. Vooruitlopend op deze aanpassing wil ik in deze workshop ingaan op de achtergrond en de toepassingsmogelijkheden van het IS-LM model. Ik zal laten zien dat juist het IS-LM model zeer geschikt is om de concepten uit de H en I domeinen toe te passen op de actualiteit. Ik wil vooral ingaan op de mogelijkheden en beperkingen van monetair beleid en de samenhang tussen monetair en fiscaal beleid.

• Werkwinkel 8. ‘Adapt voor onder- en bovenbouw’ door José Haasakker en Robbert Smeets (LWEO)
Adapt 3e klas is een door de LWEO aangeboden interactieve versie van Kopen en Werken en De Samenleving, geschikt voor elk device. Daarnaast is er Adapt bovenbouw, een digitaal oefensysteem voor de bovenbouw havo/vwo. Leerlingen worden in beide adaptieve systemen via gesloten en open vragen naar een hoger niveau getild, omdat de moeilijkheidsgraad toeneemt naarmate ze beter presteren. Wij laten zien hoe Adapt werkt. Neem uw tablet of laptop mee, zodat u zelf tijdens de werkwinkel kunt meedoen op een speciaal testaccount. De workshop is bedoeld voor docenten die nog niet met Adapt werken.
minihandleiding Adapt