LWEO

conferentie 2022

Op donderdag 2 juni 2022 werd de LWEO-conferentie gehouden in Hotel Vught te Vught.

Het programma van de conferentie zag er als volgt uit:
9.30 uur ontvangst van de deelnemers
9.50 uur welkomstwoord
10.00 uur Koen Caminada, Universiteit Leiden, zal spreken over inkomensongelijkheid.
11.00 uur koffiepauze
11.20 uur Arthur van Riel, Universiteit Utrecht en WRR, zal spreken over de ontwikkeling van de zorgkosten.
12.20 uur tijd voor sociale contacten en lunchbuffet
13.30 uur werkwinkel ronde 1
14.45 uur pauze
15.00 uur werkwinkel ronde 2
16.15 uur tijd voor sociale contacten en een drankje

In de middag was er de keuze uit de volgende werkwinkels:

Werkwinkel 2. ‘Scholenstrijd, hoe maken we het leukste onderdeel van de economieles nog beter?’ door Niek den Tex (Scholenstrijd)
Beleggen is hot onder jongeren. Of zijn ze aan het gokken? Scholenstrijd heeft als doel om de financiële kennis onder scholieren te verbeteren. En met de enorme populariteit van crypto’s is dit geen overbodige luxe. In deze interactieve workshop vertel ik wat het idee achter Scholenstrijd is en hoe het online spel en de gastlessen in elkaar steken. Daarna begint het echte werk. We gaan samen een plan maken om Scholenstrijd verder te verbeteren. Wat vinden jullie goed? Wat kan beter? En hoe kan het beter gemaakt worden?

Werkwinkel 3. ‘Het pizzaspel’ door Robin Vek (docent Pierson College ‘s-Hertogenbosch en LWEO)(Het pizzaspel staat op de docentenwebsite)
Economie gaat over het maken van keuzes. Het inzicht in oorzaak-gevolg verbanden kan versterkt worden wanneer de gevolgen van gemaakte keuzes direct zichtbaar zijn. In deze workshop behandelen we een spel waarin de gevolgen van keuzes direct in Excel berekend worden, namelijk het Pizzaspel.
In het spel leiden keuzes over o.a de prijs, de kwaliteit, de productiecapaciteit en het marketingbudget tot winstgevende of verlieslijdende pizzeria’s.
De workshop bestaat grotendeels uit het spelen van het spel (in de rol van leerling). Voor deze workshop is een laptop nodig.

Werkwinkel 4. ‘De energietransitie en marktfalen’ door Jos IJkhout (Energiegenie)
Nederland werkt toe naar een aardgasvrije samenleving in 2050. Gemeenten maken volop plannen, er is een verbod op gas in nieuwbouwwoningen en er zijn diverse subsidies voor het overschaken op elektrisch koken en/of een warmtepomp. Steeds meer milieubeleid wordt vormgegeven via heffingen en subsidies. Tijdens deze workshop gaan we met elkaar in discussie over in hoeverre dit soort overheidsingrijpen gewenst is, en gaan deelnemers zelf aan de slag met een beleidsexperiment. Daarnaast bieden we handvatten om de energietransitie te bespreken tijdens de economieles, en eindigen we de workshop met concrete lessen en nieuwe ideeën. Alvast inspiratie nodig? Kijk op de site van EnergieGenie.

Werkwinkel 5. ‘Fake News en Desinformatie’ door Patricia van Rijswijk (Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid)
Wat zijn de gevolgen van desinformatie voor de maatschappij én de klaslokalen? Tijdens deze interactieve sessie maak je kennis met de technieken en mechanismen van online manipulatie. We laten zien hoe verspreiders van desinformatie er gebruik van maken om de publieke opinie te beïnvloeden
Tot slot bespreken de filosofie over hoe je desinformatie het meest effectief kunt bestrijden zodat je er straks met je leerlingen het gesprek over aan kunt gaan.

Werkwinkel 6. ‘Duurzaamheid in het Economieonderwijs’ door Henny van Dongen (21steconomics)
Met het thema ‘Brede Welvaart’ lijkt het onderwerp duurzaamheid voldoende verankerd in het examenprogramma. Duurzaamheid is echter geen thema dat we in een paar lessen behandelen. Duurzaamheid moet in de vezels van het economieprogramma zitten. Hiervoor gebruiken wij het donut model van de Britse econoom Kate Raworth als kompas: het doel van (economisch) beleid is om binnen de donut te blijven. Dit wil zeggen dat we de grenzen aan de planeet niet overschrijden en dat we het sociaal fundament, zoals vervat in de Sustainable Development Goals, respecteren. In deze workshop bespreken we hoe dit zich verhoudt tot het examenprogramma en de dagelijkse lespraktijk.

Werkwinkel 7. ‘Het IS-MB-GA-model’ door Robbert Smeets (docent Gymnasium Bernrode Heeswijk-Dinther en LWEO)(presentatie staat op de docentenwebsite)
In het examenprogramma vwo van 2023 is een nieuw model opgenomen: het IS-MB-GA-model. In deze werkwinkel wordt in het eerste deel ingegaan op hoe het IS-MB-GA-model in de LWEO-lesbrief Economisch Beleid opgebouwd wordt. In het tweede deel gaan docenten zelf aan de slag met enkele opdrachten uit de lesbrief Economisch Beleid om het IS-MB-GA-model beter in de vingers te krijgen.

Werkwinkel 8. ‘Digitaal toetsen voor gebruikers die werken met LearnBeat’ door Wim van der Kamp (docent Christelijk Gymnasium Utrecht en LWEO)
In deze werkwinkel leer je hoe je op simpele wijze een digitale toets kan maken en afnemen op een veilige manier met behulp van LearnBeat. Leerlingen kunnen de toets op een eigen device maken en je kunt dat met een gerust hart toestaan, wetende dat er geen mogelijkheden zijn om buiten de toetssoftware te komen middels de ’Safe Exam Browser (SEB)’.
Hier alvast een linkje hoe leerlingen het zouden kunnen installeren.