LWEO

Conferentie 2017

LWEO Conferentie donderdag 8 juni 2017

Het programma van de conferentie ziet er als volgt uit:

9.30 uur ontvangst van de deelnemers
9.50 uur welkomstwoord
10.00 uur Paul de Beer, hoogleraar UvA,
gespecialiseerd in arbeidsverhoudingen, zal spreken over
de flexibilisering van de arbeidsmarkt. (presentatie)
11.00 uur koffiepauze
11.20 uur Dirk Bezemer, hoogleraar RUG,
gespecialiseerd in monetaire economie, zal spreken over
het huidige monetaire beleid.
12.20 uur tijd voor sociale contacten en lunchbuffet
13.30 uur werkwinkel ronde 1
14.45 uur pauze
15.00 uur werkwinkel ronde 2
16.15 uur tijd voor sociale contacten en een drankje

de middag is er de keuze uit de volgende werkwinkels:

Werkwinkel 1. ‘Naar een betere aansluiting vwo-universiteit met het Econasium’ door Hans van der Burght (docent Odulphuslyceum Tilburg) en Hans Gremmen (Universiteit Tilburg) (presentatie)

In deze werkwinkel wordt de werkwijze van het Econasium toegelicht. Het Econasium is een tweejarig traject in de bovenbouw van het vwo, dat leerlingen die relatief goed zijn in wiskunde, kwantitatieve onderzoeksvaardigheden  gericht op economie bijbrengt en probeert hen beter te informeren over en te motiveren voor een economische vervolgstudie. Op deze wijze probeert het Econasium voor die leerlingen een betere aansluiting tussen vwo en universiteit te realiseren.
Het Econasium is een samenwerking tussen Tilburg University, OMO en het Odulphuslyceum in Tilburg.

Werkwinkel 2. ‘Vak- en schooltaal op een hoger niveau bij Economie: toets om te leren!’ door Mirjam Arnold (ICE) en Gerdieneke van Silfhout (SLO). (materialen, presentatie)

‘Pas bij de toets bleek dat mijn leerlingen de stof onvoldoende beheersten. Hoe kan ik voor mijzelf en voor de leerlingen hun leerproces vanaf les 1 inzichtelijk maken? Dus weten waar ze staan, waar ze naar toe moeten en hoe ze daar komen.’
In deze werkwinkel gaan we na hoe we met concrete technieken van formatief evalueren zowel de vak- en schooltaal als de formuleervaardigheden van leerlingen (mondeling en schriftelijk) op een hoger niveau kunnen brengen. Leerlingen moeten immers bij elke nieuwe module of lesbrief de kloof overbruggen tussen alledaagse, concrete taal en abstracte, academische taal. Voortdurend evalueren of dat gelukt is, is cruciaal en kan door middel van verwerkings­vormen waarmee u zelf aan de slag gaat.

Werkwinkel 3. ‘Haal meer rendement uit een klaslokaalexperiment’ door Michiel Kuijpers en Jos van Nistelrooy (docenten Candea College Duiven). (presentatie)

Maak je in je les gebruik van klaslokaalexperimenten, zijn je leerlingen enthousiast maar had je meer effect verwacht bij de toetscijfers?
Tijdens de lessen die volgen op een experiment blijkt vaak dat de leerlingen de stof beter begrijpen. Je zou dan verwachten dat de toets over die stof significant beter gemaakt wordt. Dat laatste valt nogal eens tegen. Michiel en Jos hebben dit onderzocht en zijn tot opvallende conclusies gekomen. Ze laten in een voorbeeld zien hoe het klaslokaalexperiment Wisselkoers in combinatie met aangepaste lessen duidelijk kunnen bijdragen aan hogere toetscijfers.
Deze werkwinkel is een aanrader voor docenten die klaslokaalexperimenten maken en/of willen gebruiken.

Werkwinkel 4. ‘Monetaire zaken 2.0’ door Judith Brakkee (LWEO). (presentatie)

Hoe gaat u om met de keuzeonderwerpen? LWEO biedt verschillende keuzelesbrieven aan waaronder Monetaire zaken. Deze lesbrief was toe aan herziening. Betaalmethoden passen zich aan de moderne technieken aan en het monetair beleid is behoorlijk veranderd. In de werkwinkel krijgt u een voorproefje van de nieuwe editie van Monetaire Zaken, versie 2.0/ editie 2018.

Werkwinkel 5. ‘Actualiteit in de m&o-les’ door Linda van Haren (docent Arentheemcollege Arnhem / DVE). (presentatie)

Voor een docent is het handig om binnen een paar minuten de actualiteit in de les te kunnen integreren. Als aandachtstrekker om de nieuwsgierigheid te wekken of als introductie of herhaling van een bepaald onderwerp. Voor het vak M&O blijkt dat soms best lastig.
Tijdens deze werkwinkel ervaar je hoe je op een eenvoudige en snelle manier een lesidee kunt creëren. We geven voorbeelden en tips waar we zelf mee werken. Maar jullie gaan ook in groepjes aan de slag om een kort kant-en-klaar lesidee te maken, waarin de actualiteit een hoofdrol speelt, maar dat zeker is gekoppeld aan de lesstof.

Werkwinkel 6. ‘Adapt 3e klas en Bovenbouw’ door Johan Heurter en José Haasakker (beiden LWEO). (presentatie)

De LWEO biedt voor de derde klas een volledig digitale methode aan: Adapt 3e klas. Het is een interactieve versie van Kopen & Werken en De Samenleving, geschikt voor elk device. De bestaande vragen zijn omgebouwd naar min of meer gesloten vragen (die de computer nakijkt) en er zijn filmpjes toegevoegd. Iedere opdracht is gelabeld op onderwerp en volgens het mbta-principe: memoriseren, begrijpen, toepassen en analyseren. De methode is adaptief: er zijn heel veel extra oefenopgaven die leerlingen automatisch voorgeschoteld krijgen als ze bepaalde onderdelen nog niet goed beheersen.
Adapt bovenbouw is een digitaal oefensysteem, met gesloten en open opgaven en ook examentraining, ook volgens het mbta-principe.
Wij laten zien hoe Adapt werkt en als u een tablet of laptop meeneemt kunt u tijdens de werkwinkel zelf meedoen op een speciaal testaccount.

Werkwinkel 7. ‘De psychologie van de consument’ door Gea Schonewille (NIBUD). (presentatie)

Dat gedrag niet altijd rationeel is, weten de meeste mensen inmiddels. Maar wat betekent dit voor hoe we met geld omgaan? Waarom maken mensen bepaalde (irrationele) financiële keuzes? En, nog belangrijker, hoe kunnen we mensen helpen en motiveren betere keuzes te maken? Op welke manier kunnen we ze het juiste steuntje in de rug geven?
In deze werkwinkel komen verschillende psychologische principes aan bod die ons gedrag beïnvloeden. Er worden tips en voorbeelden gegeven over hoe je gebruik kunt maken van wat we weten over gedrag.

Werkwinkel 8. ‘Ondernemerschap’ door Eline Beemsterboer (ministerie EZ  en actief in ondernemerschapsonderwijs) (presentatie)

In deze werkwinkel gaan we aan de slag met de invulling van ondernemerschapsonderwijs in het vak economie. Doel van deze werkwinkel is de ontwikkeling van lessen, waarin ondernemend gedrag van de leerling wordt gestimuleerd en/of de leerling kennis maakt met de wereld van het ondernemen.
In deze werkwinkel staat onze eigen attitude als docent centraal: hoe ondernemend zijn wij zelf in het geven en inrichten van ons onderwijs en hoe kunnen wij leerlingen ondernemerschap laten ervaren?
De werkwinkel is gebaseerd op het ‘Model for Entrepreneurship Education’ dat ontwikkeld is door CG International en dat gebouwd is op jarenlange ervaring in het ontwikkelen en geven van ondernemend onderwijs. Uitgangspunt is ervaringsgericht leren: leren door te doen waarbij de cyclus analyseren, reflecteren, evalueren en reconstrueren constant wordt doorlopen.