LWEO

examenzaken

Examenzaken

Op de volgende pagina’s vindt u meer informatie over de examens in 2022:
Speciaal voor examen 2022 havo
Speciaal voor examen 2022 vwo

Let op: de syllabus voor het havo-examen en het vwo-examen 2023 is gewijzigd t.o.v. de syllabus 2022.
Dit heeft voor veel lesbrieven consequenties: informatie t.b.v. examens 2023. bestellingen in 2021 (pdf)

syllabus havo 2023            syllabus vwo 2023
syllabus havo 2022            syllabus vwo 2022
syllabus havo 2021            syllabus vwo 2021
examenprogramma            www.examenblad.nl

  • Alle lesbrieven van de LWEO zijn aangepast aan de laatste eisen van het CvTE.