LWEO

examenzaken

Examenzaken

syllabus havo 2021            syllabus vwo 2021
syllabus havo 2022            syllabus vwo 2022
examenprogramma            www.examenblad.nl

 • Alle lesbrieven van de LWEO zijn aangepast aan de laatste eisen van het CvTE.
  gevolgen wijziging syllabus havo 2021-2022
  gevolgen wijziging syllabus vwo 2019
  gevolgen wijziging syllabus vwo 2018
 • In september 2015 heeft het College voor Toetsen en Examens (CvTE) de syllabus voor het examen 2017 gepubliceerd. Deze syllabus wijkt voor zowel het havo als het vwo op meerdere punten af van voorgaande syllabi. Het CvTE heeft nieuwe onderwerpen toegevoegd.
  aanpassingen in syllabus havo 2017
  aanpassingen in syllabus vwo 2017
 • Op 1 december 2015 heeft de LWEO een gebruikersbijeenkomst gehouden om docenten in te lichten over de veranderingen in de syllabus voor 2017. Download de havo-presentatie en de vwo-presentatie.
 • In januari 2016 is een appendix op de docentenwebsite van de LWEO geplaatst. Deze is ook op papier tegen kostprijs bij de LWEO verkrijgbaar.
 • In 2016 zijn voor het havo nieuwe drukken verschenen van de lesbrieven Vervoer, Jong en Oud, Markt en Overheid, Europa en Verdienen en Uitgeven. Voor het vwo zijn in 2016 nieuwe drukken verschenen van de lesbrieven Levensloop, Vraag en Aanbod en Economische Crisis.