LWEO

gebruikersbijeenkomsten

Gebruikersbijeenkomsten

Op de LWEO-gebruikersbijeenkomsten kunnen docenten ervaringen uitwisselen en vragen stellen aan de schrijvers van de LWEO-methode. Er is aandacht voor belangrijke veranderingen in de LWEO-methode, zoals nieuwe titels, wijzigingen in de studielasturen en dergelijke. Ook de nieuwste ontwikkelingen bij de LWEO op digitaal gebied worden daar gepresenteerd. De data van onze gebruikersbijeenkomsten vindt u in onze nieuwsbrief. Voor een abonnement op onze gratis nieuwsbrief mail naar postbus@lweo.nl

In september 2015 heeft het College voor Toetsen en Examens (CvTE) de syllabus voor het examen 2017 gepubliceerd. Deze syllabus wijkt voor zowel het havo als het vwo op meerdere punten af van voorgaande syllabi. Op de gebruikersbijeenkomst van december 2015 heeft de LWEO de consequenties voor de lesbrieven op een rijtje gezet. Download de havo-presentatie en de vwo-presentatie. In januari 2016 is een appendix op de methode verschenen. Deze is op de docentenwebsite van de LWEO geplaatst of is tegen kostprijs bij de LWEO op papier te bestellen. Inmiddels zijn alle lesbrieven van de LWEO aangepast aan de laatste eisen van het CvTE.