LWEO

nieuwsarchief

Nieuwsarchief

04/09/12
Op donderdag 25 oktober vindt in Nijmegen weer de Docentendag Economie voor VWO docenten plaats. De link bevat nadere informatie over de docentendag, het programma en hoe in te schrijven.
26/08/12
Conceptversie economie VWO (van toepassing op het CE van 2014. Klik HIER voor de syllabus. De syllabus is een uitwerking van het CE-deel van het nieuwe examenprogramma vwo dat is ingevoerd in 2011-2012 in het vierde leerjaar vwo
25/05/12
Nieuw te bestellen bij de LWEO ‘Concept: Markt’ – Welk idee kies jij voor de volgende les? Bundel van De Vro(uwe)lijke Economen.
16/05/12
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de Polder. Congres op woensdag 13 juni in Nijmegen.
26/10/11
De LWEO-conferentie staat gepland op 10 mei 2012.
25/10/11
Nieuwe gebruikersbijeenkomsten in Utrecht op maandag 28/11/2012 voor havo en vwo.
08/09/11
In de docentenhandleiding VWO klopt de nummering bij de zelftest van hoofdstuk 4 niet. Op de docentensite is in pdf-formaat wel de juiste nummering te vinden.
15/06/11
Wetenschappers in debat over maatschappelijke kwesties.
01/04/11
Evaluatie examenprogramma economie voor VWO.
24/02/11
Fundament zal eind 2011 worden herschreven, geactualiseerd en beter afgestemd worden op de vernieuwde bovenbouwmethode.
24/02/11
Gebruikersbijeenkomst havo-methode op woensdag 6 april in Utrecht.
24/02/11
Scholing vwo-programma op woensdag 2 maart en dinsdag 15 maart.
30/11/10
Urenverdeling in de onderbouw en bovenbouw 2010: enquête over urenverdeling economie in onderbouw en bovenbouw havo en vwo.
01/10/10
Presentatie nieuwe vwomethode en gebruikersbijeenkomst havomethode op woensdagmiddag 3 november in Den Bosch en op woensdagmiddag 10 november in Utrecht.
30/09/10
Conferentie LWEO 2011 op donderdag 12 mei 2011.
17/04/10
Vanaf schooljaar 2010-2011 zijn alle lesbrieven ook op A3-formaat te bestellen. Hierdoor kunnen sommige slechtziende en dyslectische kinderen met de papieren versies van de lesbrieven blijven werken. Ook de uitwerkingen zijn in XL-formaat verkrijgbaar, deze worden op A4 geleverd. Deze lesbrieven zijn alleen rechtstreeks via de LWEO te bestellen.
24/02/10
Posters met uitwerking van de 8 concepten voor het nieuwe vak economie te verkrijgen bij de SLO.
13/02/10
Studiedag Vecon op 18 maart 2010 in het teken van “Groene Economie”.
10/02/10
LWEO ontvangt ICLON Economie Onderwijs Onderscheiding.
05/02/10
De uitwerkingen Markt en Overheid heeft isbn: 9789071154997 en niet (9789071154980)!
22/01/09
De LWEO gaat in het najaar van 2009 bijscholing geven aan docenten. De scholing zal aandacht besteden aan:
· De nieuwe onderdelen van het examenprogramma.
· De betekenis van deze nieuwe onderdelen voor de lespraktijk.
· De plaats van de nieuwe onderdelen in de LWEO-methode.
· De plaats van de SE- en CE-stof in de LWEO-methode.
· Interessante vakliteratuur over de nieuwe onderdelen.
De nadruk ligt dus niet op een vaktheoretische benadering of het diep uitspitten van de theorie, maar op de concrete lessituatie.
05/01/09
Consumeren, Produceren, Consumption en Production zijn vanaf 01-07-09 niet meer leverbaar en gaan vervangen worden door ‘Kopen en Werken’ en ‘Buying and Working’.
05/01/09
De Samenleving, Society, docentenhandleiding 3de klas Engelstalig en de docentenhandleiding vwo NS krijgen volgend schooljaar een nieuwe drukgang en dus ook nieuwe ISB-nummers.
30/09/08
Docentendag Economie 2008 De opleiding Economie van de Radboud Universiteit Nijmegen heeft in 2003 en 2005 succesvolle studiedagen voor VWO-docenten Economie georganiseerd. Tijdens deze studiedagen worden actuele economische thema’s alsmede de laatste ontwikkelingen op het vakgebied belicht door sprekers van binnen en buiten de opleiding. Daarnaast worden bruikbare suggesties aangereikt hoe deze inzichten binnen de lessen op de middelbare school ingepast kunnen worden. Tevens worden de docenten bijgepraat over de ontwikkelingen bij Economie in Nijmegen. De opleiding Economie wil hiermee de contacten met economiedocenten in het voortgezet onderwijs onderhouden en waar nodig verbeteren. Ook dit jaar wordt er weer een Docentendag georganiseerd. Deze zal plaatsvinden op donderdag 20 november a.s.
16/05/08
Leerlingen in het voortgezet onderwijs mogen bij het CE gebruik maken van de grafische rekenmachine bij de examens wiskunde, natuurkunde, economie en M&O.
LWEO conferentie_2008
06/03/08
Alternatief voor Europees aanbesteden. Derde brief aan de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap betreffende de gratis schoolboeken.
27/02/08
Tweede brief aan de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap betreffende de gratis schoolboeken.
25/02/08
Brief aan de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap betreffende de gratis schoolboeken.
04/02/08
Wat gebeurt er als de olieprijs stijgt, de koers van de euro omhoog schiet of er een loonexplosie is? En wat zijn de gevolgen van de Chinese economie die ‘boomt’ en van de vergrijzing in Nederland? Het interactieve on-line programma ‘Scoren met beleid’ maakt duidelijk hoe deze actuele gebeurtenissen de macro-economie beïnvloeden. Een krantenartikel en een animatie geven in een notendop de essentie van het probleem nog eens weer.
28/06/07
Met ingang van volgend schooljaar kunnen scholen hun leerlingen in staat stellen om in het voorlaatste leerjaar (4 havo en 5 vwo) in een of meer vakken centraal eindexamen af te leggen. In het laatste leerjaar wordt dan examen gedaan in de resterende vakken.
25/05/07
Mindmappen (5 MB): werkwinkel gehouden door de heer R. Duthler op de LWEO-conferentie van 16 mei 2007 in Vught.
21/05/07
PowerPoint Presentatie van prof. dr. Jules Theeuwes met als thema “Dynamische arbeidsmarkt . Spreekbeurt gehouden op de LWEO-conferentie van 16 mei 2007 in Vught.
21/05/07
PowerPoint Presentatie van prof.dr. Jeroen Hinloopen met als thema . Spreekbeurt gehouden op de LWEO-conferentie van 16  mei 2007 in Vught.
19/05/07
De PowerPoint Presentatie over de Tweede Fase Nieuwe Stijl zoals die gepresenteerd werd op de LWEO-conferentie  van 16 mei 2007 in Vught kan hierbij gedownload worden: 19-05-07 De Tweede Fase Nieuwe Stijl Methode_2007mei_groen_bew2
11/05/07
De lessenplannen voor de LWEO-methode schooljaar 07-08 zijn beschikbaar. Ga daarvoor naar: lessenplannen. Het lessenplan havo oude stijl is definitief, de andere lessenplannen zijn voorlopig en zullen steeds bijgewerkt worden wanneer er weer een lesbrief klaar is.
19/02/07
Cito heeft themapakketten met opdrachten ontwikkeld, onder andere over Schiphol en over Europa en werkt momenteel aan schoolexamens Europa. Zowel de themapakketten als de schoolexamens bevatten opdrachten voor het vak economie. Het themapakket Schiphol: Wereldluchthaven is bestemd voor de onderbouw van havo/vwo. De map bevat opdrachten voor de leerlingen en het docentenmateriaal. Daarnaast zijn er twee cd-roms met de opdrachten in digitale vorm voor de docent, alsmede filmpjes en bestanden voor de leerlingen. In augustus 2007 komen er twee themapakketten over Europa uit: een voor de onderbouw vmbo en een voor de onderbouw havo/vwo. De opdrachten economie gaan over twee meisjes die een reis naar Engeland maken en daarbij met verschillende aspecten van de (economie) van de Europese Unie geconfronteerd worden. Daarnaast maakt Cito schoolexamens over Europa voor de bovenbouw: een pakket voor vmbo, een voor havo en een voor vwo. Voor meer informatie zie http://www.cito.nl  >Voortgezet onderwijs > Themapakketten.
02/02/07
Roodgeld: vanaf 15 februari tweede spelronde. Velen hebben Hakima geholpen bij haar jacht op het verdwenen geld. Slechts enkelen zijn rijker uit de strijd gekomen. Heb jij oog voor cijfers, een neus voor actie en ambitie om de onderste steen boven te krijgen. Doe dan vanaf 15 februari mee aan spelronde 2.
31/01/07
De beginnende leraar wordt met deze kennisbank een helpende hand geboden bij het voorbereiden van de lessen. Deze kennisbank is niet alleen gericht op leraren economie, ook leraren die in het kader van vakverbreding kennis moeten hebben van economie kunnen de kennisbank gebruiken. Op dit moment is de kennisbank nog volop in ontwikkeling. Uiteindelijk zal de kennisbank economie bestaan uit vakdidactische casussen, vakinhoud en een glossarium.
30/11/06
De Vernieuwde_tweede_fase_en_gevolgen_voor_lesbrieven door Nico Pool en Enno Noordhoff over de vernieuwde tweede fase en de gevolgen voor de lesbrieven (gehouden op de gebruikersbijeenkomst d.d. 23 november 2006 te Vught).
28/11/06
Er is een nieuwe toolbook toegevoegd aan de map toolbooks. Deze toolbook behandelt het onderwerp “inkomensverdeling” en geeft op een leuke en attractieve manier uitleg over pde inkomensverdeling en de Lorenzcurve. De toolbooks staan op de LWEOplussite.
13/10/06
Er is een nieuwe toolbook toegevoegd aan de map toolbooks. Deze toolbook behandelt het onderwerp “elasticiteiten” en geeft op een leuke en attractieve manier uitleg over prijselasticiteit, inkomenselasticiteit en kruisprijselasticiteit. De toolbooks staan op de LWEOplussite.
04/09/06
Theatervoorstelling als middel tegen schulden. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting komt met een nieuw middel om schulden bij jongeren te voorkomen: een theatervoorstelling over geld. Uit onderzoek van het NIBUD blijkt dat scholieren gemiddeld meer geld uitgeven dan er binnen komt. Met de voorstelling De Verleiding wil het NIBUD bereiken dat jongeren zich meer bewust worden van hun uitgavenpatroon. De voorstelling is gemaakt door de organisatie Klasse Kunst. Deze organisatie is bekend vanwege hun aansprekende schoolvoorstellingen over controversiële onderwerpen als loverboys, sex en pesten. Zij gebruiken theater als een andere manier van kennisoverdracht.
03/09/06
Op dit momentzijn drie toolbooks webbased gemaakt. Dit wil zeggen dat de toolbooks niet meer apart geïnstalleerd dienen te worden. Vanuit de website kunt u ermee werken. Het gaat hierbij om de volgende toolbooks: Indexcijfers, Gevangendilemma en Inkomstenbelasting. Deze toolbooks zijn echter alleen via de LWEOplussite te verkrijgen. Op de gewone LWEOsite staat bij hoofdstuk 3 van Modellen het toolbook Keynes. Deze toolbook is niet webbased en moet dus eerst geïnstalleerd worden. Hoe dit moet staat bij het toolbook vermeld.
24/06/06
De discrepantie tussen schoolexamencijfers en centraal examencijfers is in Nederland tussen 1998 en 2005 toegenomen aldus Jaap Dronkers, hoogleraar sociale stratificatie en ongelijkheid aan het Europees Universitair Instituut in Florence.
13/05/06
Lans Bovenberg Op de LWEO-conferentie van 11 mei 2006 sprak Prof. dr. Lans Bovenberg, hoogleraar Economie aan de Universiteit van Tilburg en lid van de SER, over de levensloop in relatie tot de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid. De Powerpresentatie van Lans Bovenberg kan hier gedownload worden:Presentatie Lans Bovenberg 11 mei 20062.
10/05/06
Profielwerkstuk In de vernieuwde Tweede Fase is opgenomen dat het profielwerkstuk betrekking moet hebben op een of meer grote vakken behorende tot het profiel van de leerling. Het profiel bestaat uit gemeenschappelijk deel, profieldeel en vrij deel. Het hoeft dus niet langer per sé te gaan om een vak dat in het profieldeel staat.
29/09/05
Het nieuwe examenprogramma (cie. Teulings) zal niet eerder kunnen worden ingevoerd dan in schooljaar 2008-2009. Per 1 augustus 2007 geldt voor economie een geglobaliseerd examenprogramma gebaseerd op het huidige. Het rapport van de commissie Teulings II draagt de titel ‘Wealth of Education’ en is te downloaden vanaf de volgende website.
08/06/05
Als eerste (agrarische) sector heeft de Nederlandse akkerbouw dossiers op internet gezet waarmee leerlingen in de tweede fase van havo en vwo profielwerkstukken en praktische opdrachten kunnen maken. Op de site www.akkerbouw.info staan dossiers voor de vakken aardrijkskunde, biologie en economie. Ze zijn samengesteld door op dit terrein ervaren docenten en auteurs: Francine Behnen (biologie), Willem Korevaar (aardrijkskunde) en Roel van Valburch (economie).
06/03/05
Uitwerkingsnotitie_Examens_Koers_VO-1: leuk nieuws om te horen!
22/12/04
Nieuwe (concept) examenprogramma’sHet nieuwe examenprogramma economie zal op zijn vroegst in 2010 worden ingevoerd. De nu gepubliceerde conceptprogramma’s voor deze vakken zijn dus, net zoals voor de meeste vakken, aanpassingen van en gebaseerd op de huidige examenprogramma’s.Nieuw is dat er een verdeling is gemaakt tussen wat er in het centraal examen wordt getoetst en wat er in het schoolexamen wordt getoetst. In het schoolexamen wordt in ieder geval die stof getoetst die niet in het centraal examen wordt getoetst; daarnaast kan een school zelf andere,niet in het examenprogramma genoemde onderwerpen toetsen, maar ook onderdelen die wel in het centraal examen aan de orde komen. Er is dus geen sprake van een strikte scheiding.
12/11/04
Reactie LWEO op tussenrapportage Teulings II en de veldraadpleging van 7 oktober 2004, zie: 12-11-04 reactie_LWEO_op_TteulingsII_tussenrapportage
29/10/04
Teleac/Not heeft een nieuwe serie programma’s ontwikkeld “Economie in beeld”:elke aflevering duurt 15 minuten. Iedere aflevering bekijkt een ‘actuele’ ontwikkeling vanuit een economische invalshoek en belicht daarvan (kort) de historische achtergrond. De gekozen onderwerpen zijn steeds gekoppeld aan de domeinen van het economie examenprogramma en hierdoor ook gekoppeld aan de gangbare lesmethodes economie.De uitzenddata van Economie in beeld (11.00 uur, Nederland 3):dinsdag 2 november (De conjuncturele ontwikkeling)dinsdag 9 november (Kosten en opbrengsten)dinsdag 16 november (Prijsvorming op de markt)dinsdag 23 november (Overheidsingrijpen op prijsvorming)Deze vier afleveringen worden achter elkaar uitgezonden op donderdag 27 januari 2005 om 10.35 uur. Via de docentenhandleiding en de speciale internetsites (http://www.schooltv.nl/eigenwijzer/?project=354402) wordt tegelijkertijd allerlei informatie aangeboden die tot discussie en/of zelfreflectie moet leiden. In de docentenhandleidingen zijn bij iedere aflevering een programmabeschrijving, kijkvragen en achtergrondinformatie opgenomen. De docentenhandleiding kan besteld worden bij Teleac/NOT, telefoon 0900-1344 (44 ct/min) of via www.schooltv.nl/bestellen
10/07/04
Tussenrapportage Vervolgcommissie herziening programma economie voor de Tweede Fase (10-07-04 Tussenrapportage_commissie_Teulings_II_internet)
24/06/04
Veldraadpleging Nieuwe Economieprogramma cie Teulings II
03/06/04
’16 of zo’ is een site met zeer veel informatie voor jongeren over werken, geld, recht, relaties, seks enz. De LWEO gebruikt ’16 of zo’ als hulpsite voor het uitvoeren van enkele bouwsteenopdrachten bij Fundament deel 2 ‘Kiezen en Werken’ voor klas 2 en ‘Produceren’ voor klas 3. Maar ook zonder dat kunnen jongeren er bijzonder veel nuttige informatie vinden bijvoorbeeld over de minimumjeugdlonen. Het programma ’16 of zo’ oorspronkelijk van de Stichting Jeugdinformatie Nederland (SJN) is als gevolg van een fusieoperatie nu ook te bereiken via de site van de NIZWjeugd
01/05/04
LWEO-conferentie op donderdag 13 mei 2004 in Den Bosch.
23/03/04
Op woensdag 14 april 2004 organiseert de LWEO in Zalencentrum Vredenburg te Utrecht een gebruikersbijeenkomst over de derdeklas lesbrieven van Fundament. De bijeenkomst vindt plaats van 15.00 tot 17.00 uur.
27/02/04
De vaste commissie voor onderwijs van de Tweede Kamer is woensdag 4 februari op hoofdlijnen akkoord gegaan met de voorstellen die de minister begin december heeft gedaan m.b.t. aanpassingen binnen de tweede fase havo/vwo m.i.v. schooljaar 2007-2008. Zo is ondermeer vastgelegd dat: * De maatschappijprofielen zullen bestaan uit twee voorgeschreven vakken en twee vakken te kiezen uit een beperkt cluster. Eén van de wijzigingen naar aanleiding van de bespreking in de Kamer is namelijk dat in het profiel Economie & Maatschappij Management & Organisatie niet een verplicht vak wordt, maar een profielkeuzevak. * Het gemeenschappelijk deel op de havo wordt kleiner. ANW en de moderne vreemde deeltaal staan er niet meer in. * In het gemeenschappelijk deel op vwo zal (naast Engels) nog slechts één moderne vreemde taal verplicht zijn, met een mogelijkheid tot vrijstelling voor leerlingen voor wie die tweede moderne vreemde taal een onevenredig zware barrière opwerpt. * Deelvakken bestaan niet meer. 19/02/04 Over LET’s: een alternatief voor geld: http://www.transaction.net/money/
19/02/04
THE MONEY MASTERS”Our new 2-volume, 3 1/2 hour, fast-paced, non-fiction, historical documentary video throws back the veil of deceit hiding the origins and operations of the corrupt banking plutocracy that owns and rules America, and is gradually and clandestinely imposing a worldwide tyranny on the rest of mankind. Understand how international bankers gain control of America. http://www.themoneymasters.com/
15/02/04
Het Economen kwartet (kaartspel) te vinden op: http://www.theeconomistsquartet.org/cards.htm
23/01/04
Eindelijk is het zover en is het materiaal met betrekking tot het “Realistisch Rekenen” te downloaden op deze site. Ga naar de rubriek Docent en daarna naar de subrubriek Rekenen.
11/01/04
Overleg Tweede Kamer over Tweede Fase op woensdag 4 februari 2004. Het is mogelijk de vergadering zelf via internet te volgen. U moet daarvoor weer naar www.tweedekamer.nl, klik op ‘live debat’ in de balk onderaan het scherm en vervolgens op de zaal waar de vergadering plaatsvindt (in dit geval Thorbeckezaal). U komt daar ook door op de volgende link te klikken: http://www.tweedekamer.nl/applicaties/livedebat/index.jsp
08/12/03
Donderdag 4 december heeft minister Van der Hoeven de eind oktober toegezegde nieuwe opzet voor de profielen in havo/vwo aan de Tweede Kamer gezonden. Globaal is de opzet drie verplichte vakken per profiel, één vak te kiezen uit een beperkt cluster en één echt keuzevak in het vrije deel.Voor het profiel Cultuur en Maatschappij maakt de minister een uitzondering. Hier zijn twee vakken verplicht en moeten er twee vakken gekozen worden uit een beperkt cluster. Echt nieuw is de verplichting van Management & Organisatie in het profieldeel Economie & Maatschappij. Het voorstel is naar de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van de Tweede Kamer gezonden. Of en wanneer deze commissie hierover vergadert is nog niet bekend. Dit zal vermoedelijk worden bepaald in de volgende procedurevergadering van de commissie op donderdag 11 december. De minister zelf zei eind oktober dat als het aan haar lag e.e.a. voor het eind van dit kalenderjaar nog afgehandeld moest worden. Of dit gehaald gaat worden is op dit moment zeer de vraag. Voor meer informatie zie Brief minister Maria J.A. v.d. Hoeven 08-12-03 .
30/10/03
Tweede kamer commissie voor onderwijs De belangrijkste uitkomst van het overleg dat vandaag, woensdag 29 oktober, plaatsvond tussen de minister en de vaste Tweede Kamer commissie voor onderwijs over de tweede fase havo/vwo is dat minister Van der Hoeven heeft beloofd voor half november een nieuw voorstel voor de invulling van de profielen te presenteren. Dit voorstel was haar antwoord op de overwegend negatieve reacties van de woordvoerders. Bijna alle partijen gaven aan niet zondermeer akkoord te kunnen gaan met de voorstellen van de minister in de brief van 4 juli jl. Voor meer informatie lees: 30-10-03 Wijzigingen_in_de_Tweede_Fase_vanaf_2007.
17/10/03
[Ver]stand van zaken.Op vrijdag 21 november 2003 organiseert VWO-campus van Wageningen Universiteit de bijscholingsdag [Ver]stand van zaken. Deze dag heeft als onderwerp Behavioral Economics en zal in het teken staan van de theorie en praktijk op dit gebied. De titel [Ver]stand van zaken. verwijst naar de manier waarop het onderwerp Behavioral Economics op deze dag wordt behandeld. Enerzijds komt de ‘stand van zaken’ aan bod in een college over de nieuwste ontwikkelingen op dit vakgebied. In een tweede college wordt de praktische kant ervan belicht. Anderzijds hebben deze colleges een hoog wetenschappelijk karakter zodat u na de bijscholing, op gebied van Behavioral Economics gedegen ‘verstand van zaken’ heeft voor uw onderwijs.Voor meer informatie zie VWO-campus Wageningen.
06/10/03
Tweede kamer praat 29 oktober a.s. over tweede fase. Onlangs is bekend geworden dat de vaste kamercommissie voor onderwijs, cultuur en wetenschappen op woensdagmiddag 29 oktober a.s. van 15.00 uur tot circa 18.30 uur in de Thorbeckezaal een algemeen overleg voert met de minister over de tweede fase havo/vwo. In dit overleg staat de brief van de minister van 4 juli jl., waarin zij haar voornemens m.b.t. de toekomst van de tweede fase ontvouwt centraal. De Tweede Kamer zal zich eerst positief over deze plannen moeten uitspreken voordat vervolgstappen op weg naar realisering per augustus 2007 kunnen worden gezet. Bij de bespreking zullen ook de voorstellen voor nieuwe examenprogramma’s (geschiedenis, economie, aardrijkskunde, scheikunde) betrokken worden. Voor meer informatie zie voortgangsjournaal. 22/08/03
Minister zet vervolgstap op nieuw examenprogramma economie Op 9 juli jl. heeft de minister Van der Hoeven hierover een brief aan de Tweede Kamer gezonden. Het betreft een reactie op het voorstel van de commissie Teulings over een nieuwe opzet van het economie-onderwijs havo/vwo en de bijbehorende examenprogramma’s. Voor meer informatie zie: TweedeFaseAdviespunt.
30/06/03
Grafische rekenmachine bij Havo en Vwo toegestaan.De voorzitter van de CEVO, dhr. J.Bouwsma meldt dat besloten is om met ingang van de centrale examens 2004 de grafische rekenmachine toe te staan bij de vakken economie 1 en economie 1,2 en bij management en organisatie op het havo en het vwo. Zie hiervoor Gele Katern van Uitleg no 16 van 18 juni 2003. Hierin staan ook de goedgekeurde merken en typen aangegeven. De apparaten mogen tijdens het examen niet op het lichtnet aangesloten worden of met andere apparatuur worden verbonden. Verder mag de kandidaat niet het apparaat van een andere kandidaat gebruiken. Van belang is ook te weten dat het geheugen niet gewist hoeft te zijn. De keuze om de GR te mogen gebruiken is gemaakt om praktische redenen. Gebruik ervan is niet noodzakelijk voor de economische vakken. Bij M&O blijft het formuleblad gehandhaafd. De leerling kan het examen ook maken met een gewone calculator.
25/01/03
Ruimte laten en keuzes bieden in de tweede fase havo en vwo Donderdag 9 januari 2003 heeft minister Van der Hoeven van OCenW aan het onderwijsveld onder de titel ‘Ruimte laten en keuzes bieden in de tweede fase havo en vwo’ een voorstel verzonden voor bijstellingen van de tweede fase havo/vwo. ‘Ruimte laten en keuzes bieden’ wordt verspreid via de onderwijsorganisaties naar hun leden. Ook is het downloadbaar vanaf de website van het ministerie.
11/01/03
Bijstellingen in de tweede fase havo en vwo. Op donderdag 9 januari 2003 heeft minister Van der Hoeven van OC en W aan het onderwijsveld de bijstellingen van de tweede fase havo/vwo gepresenteerd.
10/12/02
Wat doen scholen met doubleurs en gezakten in de tweede fase? Zie hiervoor de website van KPC: www.kpcgroep.nl