LWEO

syllabus vwo 2019 aangepast

Syllabus vwo 2019 aangepast

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft de syllabus vwo voor de examens 2019 aangepast. Het betreft wijzigingen in het domein I. De eindtermen 2.3, 2.4, 3.3 en 4.4 zijn geschrapt. Deze eindtermen handelen over de Phillipscurve en NAIRU. In de centrale examens van 2019 zullen over beide onderwerpen geen vragen worden gesteld.

Voor de leerlingen die in 2019 examen vwo gaan doen is hoofdstuk 7 van de lesbrief Economische Crisis geen examenstof meer. In de zelftest van hoofdstuk 7 zitten een aantal goede vragen die nog wel tot de examenstof gerekend kunnen worden. Dat zijn 7.20 (uit examen 2013 2e tijdvak), 7.21 (uit pilotexamen 2012) en 7.23.
Als hoofdstuk 7 al behandeld is, kan dat aangemerkt worden als een keuzeonderwerp.

Syllabus 2018
Het CvTE had ongemerkt de syllabus voor 2018 ook al aangepast en die aanpassingen gelden ook voor 2019. Ongemerkt, omdat de aanpassingen in die syllabus niet als wijzigingen waren aangegeven. Dit heeft voor de leerlingen die examen gedaan hebben geen gevolgen gehad. Het gaat om de eindtermen in het domein D: Markt. Met (1) en (2) wordt van elk concept het beheersingsniveau aangegeven, waarbij (1) staat voor alleen grafisch en (2) voor alleen rekenkundig. Als er geen toevoeging is, moeten leerlingen zowel grafisch als rekenkundig kunnen onderbouwen. Bij de volgende concepten is er een wijziging opgetreden: 1.1; 1.5; 1.6; 1.8; 1.14; 1.15; 1.16; 2.3; 3.1; 3.2; 3.3 en 3.5 t/m 3.10. Het betreft steeds van een van de twee beheersingsniveau naar beide.

Wat moet een leerling nu meer kunnen?
• de betalingsbereidheid berekenen;
• aan de hand van een grafiek iets zeggen over de prijselasticiteit van de vraag (meer of minder elastisch) en de gevolgen voor de omzet;
• aan de hand van een grafiek kunnen vertellen van wat voor soort goed er sprake is (normaal, inferieur, luxe) en wat de waarde is van de inkomenselasticiteit (kleiner dan 0, tussen 0 en 1 of groter dan 0);
• in een grafiek de samenhang tussen prijs, afzet en omzet zien;
• de onderverdeling van de totale kosten tussen vaste kosten en variabele kosten grafisch onderbouwen;
• berekenen van de gevolgen van prijsdiscriminatie voor de evenwichtsprijzen, afzet en winst bij monopolie;
• consumenten- en producentensurplus en alle mogelijke veranderingen daarin berekenen.

De aanpassingen hebben geen gevolgen voor de lesbrieven. In de lesbrieven Vraag & Aanbod en Mobiliteit komen alle gewijzigde concepten zowel grafisch als rekenkundig aan de orde. Er komen dus geen aanvullingen bij deze lesbrieven.