De havo-syllabus bedrijfseconomie 2024 is gewijzigd t.o.v. de syllabus 2023.
Omdat deze veranderingen in september 2022 zijn aangekondigd hebben wij de lesbrieven voor de leerlingen in havo 4 niet kunnen aanpassen.

De wijzigingen betreft enkel het schrappen van onderdelen en geen nieuwe leerstof. Wij hebben voor gebruikers van onze methode een document gemaakt waarin de wijzigingen in de syllabus van 2024 en de gevolgen daarvan voor de behandeling van de lesbrieven staan opgesomd. Dit document is te vinden op de docentenwebsite onder het kopje BE Havo.
De syllabus bedrijfseconomie havo 2024 is te vinden op de pagina met conceptsyllabi van Examenblad.

De syllabuscommissie heeft besloten wijzigingen aan te brengen in de syllabi havo van 2024 én 2025. De wijzigingen voor het examenjaar 2025 zijn ingrijpender dan voor 2024. Over de consequenties van de wijzigingen in de syllabus 2025 voor de lesbrieven informeren we u op een later tijdstip.

Bekijk meer nieuws:

Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden voor onze nieuwsbrief is mogelijk door een mailtje te sturen naar postbus@lweo.nl