Op donderdag 16 mei 2024 werd de LWEO-conferentie gehouden in Hotel ’s-Hertogenbosch-Vught te Vught.

De LWEO bestaat in 2024 50 jaar en daarom hebben we dit jaar breed uitgenodigd voor onze conferentie.

Het programma van de conferentie zag er als volgt uit:

9.30 uur ontvangst van de deelnemers
9.50 uur welkomstwoord
10.00 uur In de ochtend twee sprekers:
– Koen Frenken (professor Innovation Studies, UU) over Platformeconomie Powerpoint (pdf)
– Sander de Bruyn (programmaleider Beyond GDP and Well-being, Plan Bureau voor de Leefomgeving) over Brede Welvaart Powerpoint (pdf)
12.20 uur tijd voor sociale contacten en lunchbuffet
13.30 uur werkwinkel ronde 1
14.45 uur pauze
15.00 uur werkwinkel ronde 2
16.15 uur tijd voor sociale contacten en een drankje

Er was de keuze uit de volgende werkwinkels:

Werkwinkel 1. ‘Basiskennis Boekhouden’ door Peter de Groot en Leyla Erdogan (Associatie voor Examinering) en Jeroen Rotte (LWEO) Powerpoint (pdf)
Het nieuwe programma Bedrijfseconomie geeft een basaal inzicht in het boekhoudkundig proces. Om relaties binnen het vak Bedrijfseconomie beter te begrijpen, leerlingen een succesvolle doorstroom naar een bedrijfseconomische vervolgopleiding te geven of voor ‘leerlingen die volop bezig zijn met ondernemen’, wordt op veel scholen het vak Boekhouden gegeven. In deze werkwinkel willen we docenten laten kennismaken met de module Basiskennis Boekhouden (BKB®). Vanuit de praktijk laten we zien op welke manier het vak gegeven wordt op een school waarbij leerlingen het onafhankelijke Associatiediploma Basiskennis Boekhouden behalen. Het Associatiediploma BKB® biedt leerlingen extra kennis om de stof beter te begrijpen met als resultaat: betere resultaten op hun eindexamen, een extra waardevol diploma op hun cv en een vrijstelling bij diverse vervolgopleidingen. Naast de raakvlakken tussen de Bedrijfseconomie en Boekhouden, wordt door medewerkers van de Associatie voor Examinering een schets gegeven van de inhoud van het examenprogramma, gaan we aan de slag met een aantal examenopgaven en kunnen praktische vragen beantwoord worden.

Werkwinkel 2. ‘Our New Economy’ door Sam de Muijnck en Joris Tielemans (ONE) Powerpoint (pdf)
In het kader van de komende vo-economie curriculum herziening zullen we in deze bijeenkomst mogelijke invalshoeken hiervoor bespreken. Zo zijn we bij Our New Economy momenteel aan het verkennen hoe het vak economie leerlingen het best kan voorbereiden op hun toekomstige economische rollen. In deze workshop gaan we met elkaar in gesprek over welke kennis, vaardigheden en houdingen hiervoor nodig zijn en aan welke onderdelen van het huidige programma minder prioriteit gegeven moeten worden. Belangrijke vragen hierbij zijn: welke onderwerpen dienen centraal te staan, welke theorieën zou elke Nederlander moeten kennen, hoe kunnen leerlingen het best leren over verschillende economische voorzieningssystemen, welke feitelijke en institutionele kennis is cruciaal, hoe dient het normatieve aspect van economie behandeld te worden en welke praktische vaardigheden en kennis zijn nuttig?

Werkwinkel 3. ‘Experimenten in de klas’ door Sander Liket (Docent Stedelijk Gymnasium Den Bosch) 
Ontdek de kracht van aansluiten bij intuïtief begrip dat jouw leerlingen al hebben met deze workshop over klaslokaal experimenten. Duik in hands-on activiteiten die economische concepten tot leven brengen. We verkennen een experiment om leerlingen te confronteren met asymmetrische informatie, risicoaversie en transactiekosten. Merk hoe een dergelijk experiment leerlingen niet alleen betrekt bij de les, maar jou als docent ook een kapstok geeft om de volgende lessen gebruik van te maken bij het uitbreiden van begrippenkennis. Naast het experiment bespreken we wat experimenten laat slagen of mislukken, en idealiter zetten we daarna de eerste stap in het ontwikkelen van andere experimenten.

Werkwinkel 4. ‘Burgerschap’ door Irene de Vries en Karine Kruijff (Commissie Burgerschap SLO)
Wie wil er nou niet zo min mogelijk belasting betalen? Jij!? Wij ervaren vaak dat leerlingen een aversie lijken te hebben tegen het betalen van belasting. Dit staat haaks op de doelen van het burgerschapsonderwijs, namelijk om kennis over basiswaarden van de democratische rechtsstaat te bevorderen en om de sociale en maatschappelijke competenties en houdingen die daarvoor nodig zijn te ontwikkelen. Economie en Bedrijfseconomie spelen een belangrijke rol hierin. Bijdragen aan publieke voorzieningen is een van de vele raakvlakken met burgerschap. Hoe kunnen we leerlingen ervan bewust maken dat belasting betalen helemaal niet ‘iets slechts’ is? In deze werkwinkel gaan we concreet aan de slag met dit vraagstuk. Door activerende werkvormen, klassenexperimenten en actuele voorbeelden, weet jij hoe je met leerlingen over vermogens- en inkomensongelijkheid, herverdeling, publieke voorzieningen en blauwe envelopjes kan praten. Leuker kunnen we het maken, niet makkelijker.

Werkwinkel 5. ‘Betekeniseconomie’ door Kees Klomp Powerpoint (pdf)
Kees Klomp (1968) is programmamanager AGENCY! bij Hogeschool Windesheim in Zwolle. Na een aantal jaren onderzoek te hebben gedaan naar economische systeemverandering als lector Betekeniseconomie bij Hogeschool Rotterdam, toonde de onderzoeksresultaten duidelijk aan dat het overdragen van kennis en/of vaardigheden tekort schieten om studenten wezenlijk economisch-anders te laten denken en doen. Houding is allesbepalend. In deze workshop neemt Kees Klomp je mee door de belangrijkste bevindingen omtrent Betekeniseconomie en de doorvertaling daarvan in innovatief, nieuw economie/business-onderwijs.

Werkwinkel 6. ‘Examentrainer’ door Judith Brakkee (LWEO) Powerpoint (pdf)
Als de lesbrieven uit zijn, resten nog enkele lesweken om de leerlingen voor te bereiden op het centraal examen. LWEO brengt volgend schooljaar een nieuwe lesbrief uit om de leerlingen te ondersteunen bij het laatste stapje richting het examen: de Examentrainer economie vwo. De lesbrief bevat een zorgvuldige selectie oefenmateriaal en examenvattingen waarbij de vertrouwde structuur van de lesbrieven wordt gevolgd. Daarnaast wordt de nodige aandacht besteed aan examenvaardigheden zoals vraag- en antwoordtechniek. In de werkwinkel maak je kennis met de nieuwe Examentrainer en zullen we het hebben over het vormgeven van de examentraining met behulp van onze methode. Hoe ga jij om met examentraining? Welk materiaal zet je in? Is examentraining iets van de laatste lesweken of is het een integraal onderdeel in het examenjaar? En hoe kun je de Examentrainer daarbij effectief inzetten?

Werkwinkel 7. ‘Lesbrieven Bedrijfseconomie havo en vwo’ door Judith Simpelaar (LWEO) Powerpoint (pdf)
De vernieuwde syllabus Bedrijfseconomie voor vwo gaat in examenjaar 2027 voor het eerst geëxamineerd worden. Dat betekent dat 4 vwo-leerlingen in schooljaar 2024-2025 met het vernieuwde programma aan de slag gaan. Diverse lesbrieven zijn aangepast, herschreven of volledig vernieuwd om onder andere aan te sluiten op deze syllabus. We nemen jullie graag mee in alle wijzigingen waarbij de aandacht vooral gericht zal zijn op vwo. We zetten de wijzigingen voor u als gebruiker op een rij. Daarnaast laten we u zien welke wijzigingen er nog gaan komen en worden de laatste (grote) wijzigingen van de havo lesbrieven belicht. Inbreng van gebruikers stellen we altijd op prijs. Het aanpassen, herschrijven en updaten van de lesbrieven gaat door en daarbij kunnen we jullie input goed gebruiken.

Werkwinkel 8. ‘De Nederlandsche Bank’ door Jacinta de Vogel, Sophie Rutenfrans, Pim Möhring en Paul Beliën (DNB)
We nemen u mee in de unieke ervaring die DNB bezoekers gaat bieden vanaf 2025: wanneer iedereen welkom is in en rondom de voormalige kluis. Aan de hand van interactieve games kunnen scholieren, studenten en bezoekers in 2025 spelenderwijs kennis maken met de beginselen van financiële economie en de publieke taken van DNB. Deelnemers krijgen met een sessie ‘Geld Vertelt’ een sneak preview van een toekomstig bezoek aan DNB. Iedereen zal namelijk welkom zijn in deze fascinerende wereld van goud, geld én nieuw geld, kennis van de oude en nieuwe economie, waar we graag in gesprek gaan en samen nadenken over onze welvaart. Een wereld die onlosmakelijk verbonden is met de waarde van de aarde, klimaat, en welzijn.

Werkwinkel 9. ‘LWEO en ToetsPers’ door Tom van der Mijn (ToetsPers)
LWEO en ToetsPers slaan de handen ineen. Met deze samenwerking kunnen alle (bedrijfs)economiedocenten straks slimmer en makkelijker werken! Door de uitgebreide opgavenbank van LWEO en de toetsconstructietool van ToetsPers kunnen docenten in een handomdraai een inhoudelijk goede en persoonlijke toets maken. Compleet met correctiemodel en (uitwerk)bijlage. Wil je meer weten en het zelf ervaren? Schrijf je dan in voor de werkwinkel. Vergeet niet je laptop mee te nemen.