Op donderdag 11 mei 2023 werd de LWEO-conferentie gehouden in Hotel ’s-Hertogenbosch-Vught te Vught.

In de ochtend waren er twee sprekers:

  • Sophie van Gool, publicist en oprichter van Salaristijger, heeft gesproken over het verschil in beloning tussen mannen en vrouwen.

  • Olaf Sleijpen, directeur bij DNB, heeft gesproken over inflatie en monetair beleid.

De werkwinkels

In de middag werden de volgende werkwinkels gegeven:

Economie is keuzes maken en het is waardevol als leerlingen de gevolgen van gemaakte keuzes direct ervaren.

In deze werkwinkel worden deelnemers meegenomen in het structuur- en conjunctuurbeleidsspel.

Leerlingen maken in de rol van overheid keuzes die gevolgen hebben voor o.a. de conjunctuur én structuurzijde van de economie.

Het spel sluit aan bij de lesbrieven Welvaart (vwo) en Verdienen en Uitgeven (havo) en kan zowel individueel als in groepsverband gespeeld worden.

Beleggen is niet alleen iets voor bedrijfseconomie. Leerlingen willen graag rijk worden en op social media beloven Finfluencers gouden bergen. In elke 4 havoklas zit wel een leerling die in crypto’s handelt. BeleggerUitlegger is een plek met onafhankelijke en betrouwbare informatie over beleggen voor jongeren. Daarnaast is er een deel voor docenten met korte en concrete werkvormen voor in de les zodat je een opening hebt om met leerlingen het gesprek aan te gaan over beleggen. In deze werkwinkel gaan de deelnemers aan de slag met het materiaal en horen ze meer over de beleggingscompetitie Scholenstrijd en de lesmodule ‘Hallo Beleggen’.

Deze werkwinkel is gebaseerd op mijn boek: Betekenisvol Economie Onderwijs. In de werkwinkel wordt gewerkt aan onderwijs in economie/bedrijfseconomie dat voor leerlingen betekenisvol is. Dat leerlingen de inhoud begrijpen en in staat zijn om economisch handelen in hun leven toe te passen. Het is een uitgewerkte vorm van context-gericht kritisch leren. Naast aandacht voor de benodigde kennis wordt met name ingegaan op het leren en onderwijzen van de vaardigheden die nodig zijn voor het begrijpen en voor het alledaagse kritisch economisch handelen. Hoe dit in de lessen kan worden aangepakt.

In deze werkwinkel zal Mike Schoolmeesters (ook bekend als Meneer Schoolmeesters) uitleg geven over flipping the classroom aan de hand van zijn eigen ervaringen en theorie. Daarnaast zal in de werkwinkel het maken van uitlegvideo’s besproken worden aan de hand van opnemen via camera en via powerpoint. Ten slotte zal er nog uitleg volgen over het publiceren van video’s en is het laatste gedeelte gereserveerd om zelf aan de slag te gaan. Neem dus een device mee en bedenk alvast waar je video over moet gaan.

Een werkwinkel over nut en noodzaak van instituties in de economie.

Binnen de economische wetenschap is steeds meer aandacht gekomen voor instituties. Ook in de syllabi voor zowel HAVO als VWO zijn instituties expliciet als begrip opgenomen.

Wat zijn instituties, welke rol spelen zij in het ontstaan en of in stand houding van inkomensverschillen? Kunnen ze ook een oplossing zijn voor de vluchtelingenstromen naar Europa/Verenigde Staten? In deze werkwinkel kom ik ook met handvatten om dit onderwerp in de klas te behandelen.

Meer dan 400 docenten en 23.000 leerlingen op 100 scholen werken al enthousiast met de digitale variant van de LWEO-methodes of een van de oefensystemen. In deze werkwinkel laten we de vele mogelijkheden van een digitaal werkboek en digitale toetsen zien. Neem een telefoon, laptop of tablet mee en ervaar het zelf!

Ben je al gebruiker van de bedrijfseconomiemethode van de LWEO? Of ben je nieuwsgierig naar de lesbrieven bedrijfseconomie die LWEO aanbiedt? Dan is deze werkwinkel geschikt voor jou! In deze werkwinkel komen de wijzigingen in de havo-lesbrieven aan bod. Dit naar aanleiding van de veranderingen in de syllabus. Ook is er aandacht voor de wijzigingen in de herschreven lesbrieven voor het vwo, Financiële Levensloop en Het Resultaat. Er zijn plannen om volgend schooljaar de lesbrief Marktverovering voor havo en vwo te vernieuwen. Inbreng van gebruikers stellen we altijd op prijs. Met een activerende werkvorm gaan we aan de slag om ideeën op te halen en samen het onderwijs te verbeteren. Daarnaast geven we twee casussen die direct gebruikt kunnen worden in de lessen marketing voor havo en vwo.