De Vrolijke Economen

De Vrolijke Economen hebben lesbundels gemaakt met lesideeën bij concepten uit het Teulingsprogramma en een bundel bij het vak Bedrijfseconomie. Door spel, groepsopdrachten, puzzelen komen de leerlingen op een andere manier in aanraking met een specifiek concept. De LWEO geeft deze bundels uit.

De bovenstaande bundels zijn ontwikkeld door De Vrolijke Economen, een bondgenootschap van vrolijke economen dat vernieuwende lesideeën bedenkt en uitwisselt. Voor vragen of opmerkingen mail naar: DeVrolijkeEconomen@gmail.com

Concept: Markt

Deze bundel van De Vrolijke Economen bevat 21 kant-en-klare lesideeën die economische begrippen verpakken in voor leerlingen aanspreekbare contexten. Op  luchtige wijze worden leerlingen aan de slag gezet met praktische opdrachten die hen laten spelen met diverse economische begrippen, zoals elasticiteit, kostensoorten, koopkracht, wisselkoersen, betalingsbalans etc. De lesvormen zijn gevarieerd: een (klassikale) quiz, een leerlingenpresentatie, een puzzel en opdrachten die door leerlingen in groepjes worden uitgevoerd.

Concept: Markt biedt aan de leraar een duidelijke opzet van de les met de beschrijving van benodigdheden, tijdsduur, soort opdracht, leerdoelen, begrippen en een samenvatting. Alle opdrachten zijn volledig uitgewerkt en voorzien van een duidelijke handleiding. De bundel bevat kopieerbare leerlingenwerkbladen en antwoordbladen.

Inhoud Concept: Markt

Concept: Ruilen over de tijd

Deze bundel van De Vrolijke Economen beschrijft 23 werkvormen voor het concept Ruilen over de tijd. De inhoudstabel geeft aan welke onderwerpen behandeld kunnen worden met de werkvormen, of het gebruikt kan worden als introductie of als oefening of toetsvoorbereiding, hoeveel tijd het vergt (van de docent) en wat de moeilijkheidsgraad is voor de leerlingen. De werkvormen zijn gesorteerd op onderwerp. De opdrachten variëren in tijdsduur. Op één na zijn alle werkvormen uit te voeren binnen één lesuur.

Het doel van deze opzet is om de uitvoering van de werkvormen voor de docent zo makkelijk mogelijk te maken, waardoor de drempel om activerende werkvormen toe te passen verlaagd wordt. Een succesvolle les begint met een goede voorbereiding. Per werkvorm staat uitgeschreven wat van te voren gekopieerd moet worden. De les eindigt met een nabespreking, in elke opdracht staan hier aanwijzingen voor. In een aantal opdrachten wordt verwezen naar internetpagina’s of filmpjes op YouTube. Deze links staan tevens per opdracht verzameld op de www.devrolijkeeconomen.nl Ook de bijlagen van een aantal opdrachten zijn te downloaden van de website, zodat je er ook voor kunt kiezen om de kaartjes in kleur te printen.

Inhoud Concept: Ruilen over de tijd

Concepten: Schaarste en ruil

De opofferingskosten voor een docent voor het geven van een activerende les waren vroeger misschien nog een tennisavond, een romantisch diner met de partner, het lezen van een economisch tijdschrift. Dat is allemaal verleden tijd met de 22 kant en klare opdrachten die er in deze bundel te vinden zijn. Nou ja, oké, misschien moet er af en toe wat gekopieerd of geknipt worden, maar verder zijn er weinig productiefactoren nodig voor een les over onder andere comparatieve kosten, geld of transactiekosten. Dus de tennismaatjes, partners en leidinggevenden hoeven niet meer verwaarloosd te worden, terwijl de leerlingen met blozende wangen gebogen zitten over uitdagende opdrachten!

Inhoud Concepten: Schaarste en ruil

Vaardigheid: Experimenten

Deze bundel van De Vrolijke Economen bevat 17 kant-en-klare klaslokaalexperimenten. ‘Hopelijk zorgt dit voor een hoop vrolijke lessen met jouw leerlingen’, aldus Evelien Hoekman, een van de auteurs.

Vaardigheid: Experimenten biedt aan de leraar een duidelijke opzet van het experiment met de beschrijving van benodigdheden, tijdsduur, soort opdracht, eventueel evaluatieformulieren, varianten en een samenvatting. Alle opdrachten zijn volledig uitgewerkt en voorzien van een duidelijke handleiding. De bundel bevat kopieerbare leerlingenwerkbladen en antwoordbladen.

Inhoud Vaardigheid: Experimenten

Concept: Welvaart en groei

Zonder groei is er geen welvaart. Dat zou een stelling kunnen zijn om in de klas te bespreken bij het concept Welvaart en Groei. Onze leerlingen groeien op terwijl ze leren. Het geleerde stelt ze in staat om een welvarend mens te worden. Een actieve (leer)houding is onmisbaar om goed te leren en te groeien.

De Vrolijke Economen presenteren in deze bundel 20 nieuwe activerende opdrachten bij het concept Welvaarten Groei. Zoekt u een vrolijke kijk op de belastingen? Een speelse kijk op de economische kringloop? Of een speelse kijk of de toegevoegde waarde? U vindt het in deze bundel.

Inhoud Concept: Welvaart en groei

Bundel: Bedrijfseconomie

In de eenentwintigste eeuw verwachten we van onze leerlingen zelfredzaamheid. Leren op zelfredzaam te zijn is een belangrijke bouwsteen voor zelfredzame burgers en ondernemers. Van docenten wordt dezelfde zelfredzaamheid verwacht als het gaat om het geven van vakinhoudelijke goede, creatieve en activerende lessen.

De bundel Bedrijfseconomie van De Vrolijke Economen helpt u daar een handje bij. De bundel bevat 20 nieuwe opdrachten binnen de verschillende domeinen die variëren in moeilijkheidsgraad en voorbereidingstijd. De lesideeën zijn activerend en bovenal inspirerend.

Inhoud Bundel: Bedrijfseconomie

Bundel: Management en Organisatie

Ook tijdens de M&O lessen is het nuttig om in lesvorm, didactiek of samenwerkingsvorm te variëren. Deze bundel is gemaakt om docenten te inspireren en ondersteunen in het uitvoeren van activerende opdrachten ín of buiten het klaslokaal. De leerlingen leren hierdoor dat M&O-onderwerpen toe te passen zijn op vele situaties. Maar ook leren ze: handigheidjes om stof te onthouden, addertjes onder het gras vinden, keuzes beargumenteren, fouten maken, ordenen van gegevens en bronnen hanteren. Allemaal erg belangrijk om te kunnen leren. De belangrijkste les is misschien wel dat je ook plezier kunt hebben terwijl je leert.

Inhoud Bundel: Management en Organisatie