Lesbrief Keuzegedrag (1e druk)

De keuzelesbrief Keuzegedrag laat zien dat consumenten minder rationeel hun keuzes maken dan zij zelf denken. Verschillende marktstrategieën die bedrijven toepassen om de consument te verleiden komen aan de orde.

Hoofdstuk 1

Zijn bedrijven slimmer dan consumenten?

Als consument maken mensen veel keuzes. Ze denken dat ze gedegen en afgewogen beslissingen nemen, maar bedrijven weten wel beter. Bedrijven proberen mensen te verleiden om meer producten of een duurder product te kopen. Bedrijven weten dat consumenten eerder bereid zijn iets te kopen als ze een product al hebben vastgehouden en dat ze enthousiast worden van iets dat gratis is. Bedrijven verkopen daardoor meer. Deze verleidingen worden marketingstrategie genoemd.

links
Verschillende soorten marketing (www.infonu.nl)

Begrippenlijst hoofdstuk 1

Hoofdstuk 2

Economische kennis door experimenten

Gedragseconomie houdt zich bezig met psychologische aspecten van de economie. Gedragseconomen gaan ervan uit dat mensen niet rationeel zijn. Veel van hun bevindingen halen gedragseconomen uit experimenten: in gecontroleerde situaties worden mensen gevraagd om bepaalde keuzes te maken.

Bij experimenten naar motivatie en waardering van werk meten gedragseconomen hoe lang en onder welke voorwaarden mensen door willen gaan met bepaalde taken en kunnen daardoor uitspraken doen over wat mensen motiveert om te werken. Dat blijkt niet alleen vanwege de financiële beloning, maar ook om erkenning en sociale gronden.

links
Verliesaversie (video 2 min.)
Verliesaversie (www.dbgedrag.nl)

Begrippenlijst hoofdstuk 2

Hoofdstuk 3

De overheid en gedragseconomie

Overheden van verschillende landen beginnen gedragseconomie te erkennen als hulpmiddel binnen hun beleid. Ook grijpt de overheid steeds vaker in bij marktfalen. Te invloedrijke marketing¬strategieën die bedrijven loslaten op consumenten worden tegengegaan als dat onwenselijke uitkomsten heeft. Dat kan door standaardopties op websites te verbieden of door een verplichte bedenktijd in te stellen voor bepaalde grote of invloedrijke aankopen.
Het meer beïnvloeden van de keuzes die consumenten maken buiten het beïnvloeden van de prijs wordt ‘nudging’ genoemd.

links
Nudging (smart-online-marketing.nl)
Nudging (www.marketingfacts.nl)
TheFunTheory.com (video 2 min.)

Begrippenlijst hoofdstuk 3