Rekonomie (3e druk)

In de lesbrief Rekonomie komen rekenvaardigheden, procenten, index­cijfers, renteberekeningen e.d. aan bod. Deze lesbrief wordt ook digitaal aangeboden: digilesbrief Rekonomie