Lesbrief Rekonomie (3e druk)

In de lesbrief Rekonomie-vwo komen rekenvaardigheden, procenten, index­cijfers, renteberekeningen e.d. aan bod. Voor het vwo is een hoofdstuk toegevoegd over differentiëren. Deze lesbrief wordt ook digitaal aangeboden: digilesbrief Rekonomie-vwo