Hoe wilt u lesgeven?

De onderbouwmethode van de LWEO wordt geschreven door leraren die zelf met het lesmateriaal werken. Zij putten uit eigen ervaring en nemen opmerkingen van andere gebruikers mee bij het voortdurend verbeteren van de methode. Omdat de methode snel aanpasbaar is, kunnen actuele economische ontwikkelingen en nieuwe didactische inzichten meteen verwerkt worden.

De kern van de methode bestaat uit lesbrieven/modules, waardoor deze zeer flexibel inzetbaar is: elke school kan zo zijn eigen volgorde bepalen. Deze kern komt terug in het folio en de digitale leermiddelen. Hoe wilt u lesgeven?

Papier

Lesgeven op papier.

Papier + Digitaal

Lesgeven op papier met digitale ondersteuning.

Volledig digitaal

Geen papier, enkel digitaal.

Voordelen methode

Lesgeven op papier

De LWEO-methode dekt het volledige examenprogramma. De LWEO havo-methode bestaat voor het examen 2023 en verder uit zes lesbrieven en vijf keuzeonderwerpen, de vwo-methode voor het examen van 2023 en verder bestaat uit zeven lesbrieven en vijf keuzeonderwerpen. In de onderbouw kan er gewerkt worden met drie lesbrieven voor in de tweede klas, of twee lesbrieven voor in de derde klas (welke ook in een Engelstalige versie beschikbaar zijn).

De methode bestaat uit lesbrieven in plaats van boeken:

  • Lesmateriaal is losbladig in 23-gaats uitvoering.
  • Flexibel, de docent kan zijn eigen volgorde bepalen.

  • Gemakkelijk aan te vullen met materiaal van de docent.

  • Lesmateriaal is van de leerling zelf.

  • Leerlingen kunnen aantekeningen maken.

Papier + Digitaal

Leerlingen kunnen met papieren lesbrieven werken maar het is ook mogelijk om te werken met bewerkbare pdf’s (LWEOplus totaal). Bij deze pdf’s blijven alle aantekeningen van voorgaande jaren bewaard.

LWEOplus

Extra lesmateriaal voor naast de lesbrieven

Volledig digitaal

Leerlingen kunnen met papieren lesbrieven werken maar het is ook mogelijk om te werken met bewerkbare pdf’s (LWEOplus totaal). Bij deze pdf’s blijven alle aantekeningen van voorgaande jaren bewaard. Naast de methode is er een adaptief toetssysteem (Oefen Adapt), waarmee leerlingen diagnostische toetsen kunnen maken. Het systeem zorgt ervoor dat leerlingen automatisch naar een steeds hoger leerniveau worden gebracht: memoriseren → begrijpen → toepassen → analyseren.

LWEOplus Totaal

LWEOplus inclusief alle lesbrieven

Methode Adapt 3e klas

De volledige digitale adaptieve methode voor de derde klas.

Ondersteunende digitale producten

Docenten website

Online toetsenbank voor docenten.

Docenten presentatie

Lesbrieven weergeven op een digitaal schoolbord.

Overzicht lesbrieven

Lesbrieven onderbouw tweede klas

Jonge Consumenten 7e druk

Kiezen en Werken 6e druk

Samen Leven 6e druk

Lesbrieven onderbouw derde klas

Kopen en Werken 3e druk

De Samenleving 6e druk

Buying and Working 3e druk

Society 6e druk