Hoe wilt u lesgeven?

De economiemethode van de LWEO wordt geschreven door leraren die zelf met het lesmateriaal werken. Zij putten uit eigen ervaring en nemen opmerkingen van andere gebruikers mee bij het voortdurend verbeteren van de methode. Omdat de methode snel aanpasbaar is, kunnen actuele economische ontwikkelingen en nieuwe didactische inzichten meteen verwerkt worden.

De kern van de methode bestaat uit lesbrieven/modules, waardoor deze zeer flexibel inzetbaar is: elke school kan zo zijn eigen volgorde bepalen. Deze kern komt terug in het folio en de digitale leermiddelen. Hoe wilt u lesgeven?

Papier

Lesgeven op papier.

Papier + Digitaal

Lesgeven op papier met digitale ondersteuning.

Volledig digitaal

Geen papier, enkel digitaal.

Voordelen methode

Lesgeven op papier

De LWEO-methode dekt het volledige examenprogramma. De LWEO havo-methode bestaat voor het examen 2023 en verder uit zes lesbrieven en vijf keuzeonderwerpen, de vwo-methode voor het examen van 2023 en verder bestaat uit zeven lesbrieven en vijf keuzeonderwerpen. In de onderbouw kan er gewerkt worden met drie lesbrieven voor in de tweede klas, of twee lesbrieven voor in de derde klas (welke ook in een Engelstalige versie beschikbaar zijn).

De methode bestaat uit lesbrieven in plaats van boeken:

  • Lesmateriaal is losbladig in 23-gaats uitvoering.
  • Flexibel, de docent kan zijn eigen volgorde bepalen.

  • Gemakkelijk aan te vullen met materiaal van de docent.

  • Lesmateriaal is van de leerling zelf.

  • Leerlingen kunnen aantekeningen maken.

Papier + Digitaal

Leerlingen kunnen met papieren lesbrieven werken maar het is ook mogelijk om te werken met bewerkbare pdf’s (LWEOplus totaal). Bij deze pdf’s blijven alle aantekeningen van voorgaande jaren bewaard. Naast de methode is er een adaptief toetssysteem (Oefen Adapt), waarmee leerlingen diagnostische toetsen kunnen maken. Het systeem zorgt ervoor dat leerlingen automatisch naar een steeds hoger leerniveau worden gebracht: memoriseren → begrijpen → toepassen → analyseren.

LWEOplus

Extra lesmateriaal voor naast de lesbrieven

Oefen Adapt

Een digitaal adaptief toetssysteem.

Volledig digitaal

Leerlingen kunnen met papieren lesbrieven werken maar het is ook mogelijk om te werken met bewerkbare pdf’s (LWEOplus totaal). Bij deze pdf’s blijven alle aantekeningen van voorgaande jaren bewaard. Naast de methode is er een adaptief toetssysteem (Oefen Adapt), waarmee leerlingen diagnostische toetsen kunnen maken. Het systeem zorgt ervoor dat leerlingen automatisch naar een steeds hoger leerniveau worden gebracht: memoriseren → begrijpen → toepassen → analyseren.

LWEOplus Totaal

LWEOplus inclusief alle lesbrieven

Methode Adapt

De volledige digitale adaptieve methode voor de bovenbouw.

Ondersteunende digitale producten

Docenten website

Online toetsenbank voor docenten.

Docenten presentatie

Lesbrieven weergeven op een digitaal schoolbord.

Overzicht lesbrieven

Lesbrieven havo

Crisis 3e druk

Vragers en Aanbieders 1e druk

Jong en Oud 5e druk

Markt en Overheid 5e druk

Europa 4e druk

Verdienen en Uitgeven 5e druk

Extra havo

Rekonomie havo 3e druk

Keuzelesbrieven havo

Geldzaken 2e druk

Conjunctuur 2e druk

Werk en Werkloosheid 2e druk

Keuzegedrag 1e druk

Grenzen aan de groei? 1e druk

Ongelijkheid (havo/vwo) 2e druk

Lesbrieven vwo

Levensloop 5e druk

Vraag en Aanbod 4e druk

Marktgedrag 2e druk

Marktresultaat en Overheidsinvloed 1e druk

Welvaart 1e druk

Economisch Beleid 1e druk

Wereldeconomie 3e druk

Extra vwo

Rekonomie 3e druk

Keuzelesbrieven vwo

Monetaire Zaken 2e druk

Economische Modellen 2e druk

Economische Modellen 1e druk

Arbeid 2e druk

Gedragseconomie 2e druk

Ongelijkheid (havo/vwo) 2e druk