Informatie voor docenten bedrijfseconomie

Op deze pagina vindt u meer informatie voor docenten die gebruik (willen) maken van de lesbrieven bedrijfseconomie van de LWEO.

Op de docentenwebsite is meer materiaal te vinden voor docenten die al gebruik maken van onze methode.

Wilt u een overzicht hebben van de verschillende lesbrieven? Ga dan naar Over de methode.

Bestelinformatie

Doordat de syllabi veranderen vindt men hier extra informatie voor het bestellen van bedrijfseconomieproducten voor de examenjaren 2025-2026-2027

Lesbrieven en domeinen

Hier zijn de overzichten van de examendomeinen (volgens de syllabus) per lesbrief te vinden. Op de docentenwebsite staan onder ‘Divers’ overzichten van de domeinen uitgesplitst naar lesbrief en naar hoofdstuk. Omdat er elk jaar lesbrieven herschreven worden o.a. naar aanleiding van wijzingen in de syllabi, wijken de overzichten per jaar af.

Lesplannen

Het lesplan kan een hulpmiddel zijn bij het maken van een studiewijzer en bij de planning van de leerstof over het schooljaar. De lesplannen gaan uit van lessen van 50 minuten. Er is geen rekening gehouden met het maken en bespreken van toetsen.

Errata

Hier zijn de errata te vinden.

Mocht u fouten ontdekken in onze lesbrieven, mailt u deze dan naar postbus@lweo.nl zodat wij ze bij een volgende druk kunnen herstellen. Bij voorbaat dank.