Informatie voor docenten economie

Op deze pagina vindt u meer informatie voor docenten die gebruik (willen) maken van de lesbrieven economie van de LWEO, waaronder:

Alle bovenstaande informatie (behalve de wijzigingen in de lesbrieven en de errata) is ook te vinden in de desbetreffende docentenhandleidingen.

Op de docentenwebsite is meer materiaal te vinden voor docenten die al gebruik maken van onze methode.

Wilt u een overzicht hebben van de verschillende lesbrieven? Ga dan naar Over de methode.

Lesbrieven en domeinen

Hier zijn de overzichten van de examendomeinen (volgens de syllabus) per lesbrief te vinden. Op de docentenwebsite staan onder ‘Divers’ overzichten van de domeinen uitgesplitst naar lesbrief en naar hoofdstuk.

Studielasturen (SLU)

Hier zijn per lesbrief de studielasturen te vinden.

Programma van toetsing en afsluiting (PTA’s)

Hier zijn enkele voorbeeld PTA’s te vinden.

PTA HAVO

De aanbevolen volgorde voor het behandelen van de havo lesbrieven is: Crisis, Jong en Oud, Vragers en Aanbieders, Markt en Overheid, Verdienen en Uitgeven en Europa. De lesbrieven Jong en Oud en Vragers en Aanbieders kunnen omgedraaid worden en de lesbrieven Verdienen en Uitgeven, Markt en Overheid en Europa kunnen ook in een andere volgorde behandeld worden. Meer informatie….

PTA VWO

De aanbevolen volgorde voor het behandelen van de vwo lesbrieven is: Levensloop, Vraag en Aanbod, Marktgedrag, Marktresultaat en Overheidsinvloed, Welvaart, Economisch Beleid, Wereldeconomie. Een andere volgorde kan ook, bijv. Wereldeconomie na Marktgedrag. Het verdient wel aanbeveling om Levensloop en Vraag en Aanbod zo mogelijk in 4 vwo te doen. Meer informatie….

Lesplannen

Het lesplan kan een hulpmiddel zijn bij het maken van een studiewijzer en bij de planning van de leerstof over het schooljaar. De lesplannen gaan uit van lessen van 50 minuten. Er is geen rekening gehouden met het maken en bespreken van toetsen.

Wijzigingen in de lesbrieven

Hier zijn de wijzigingen van de lesbrieven en uitwerkingen waarvan geen nieuwe druk is verschenen te vinden.

Errata

Hier zijn de errata te vinden.

Mocht u fouten ontdekken in ons materiaal, mailt u deze dan naar postbus@lweo.nl zodat wij deze kunnen herstellen. Bij voorbaat dank.